2% parama

Prienų krašto muziejus puoselėja krašto vertybes !

Visus, norinčius prisidėti prie kilnaus darbo, kviečiame 2% pajamų mokesčio skirti Prienų krašto muziejui

 2% Jūsų skirtos paramos bus panaudota ekspozicijų kūrimui, parodų atnaujinimui, edukacinių programų plėtimui, lankytojų priėmimo tobulinimui, modernių technologijų diegimui, Jūsų pageidavimų vykdymui.

2% paramos bus išskaičiuoti iš praėjusiais metais valstybei jūsų jau sumokėtų mokesčių ir pervesti į muziejaus sąskaitą.

Ši parama jums nieko nekainuoja. Jeigu savo teise skirti paramą nepasinaudosite, pinigai tiesiog liks valstybės biudžete ir bus panaudoti valstybės nuožiūra.

Prašymą paramai galima pateikti iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis nr. (kodas):188206823

Paramos gavėjo pavadinimas: Prienų krašto muziejus

Adresas: F. Martišiaus g. 13, LT-59118, Prienai

Sąskaita: LT777300010039988569 (Swedbank, kodas 73000).

Prašymą galite pateikti keliais būdais:

Pirmas būdas, internetu

Jei naudojatės internetinės bankininkystės paslaugomis, galite užpildyti prašymo formą FR0512 internetu per Elektroninio deklaravimo sistemą

  • Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą.
  • Elektroninio deklaravimo sistemoje atsisiųskite formą FR0512P2 ir pateikite duomenis. 
  • Išsamios formos pildymo taisyklės paaiškintos elektroninio deklaravimo sistemoje.
  • Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės:
    IN05122

 

Antras būdas, paštu

  • Užpldykite, užpildytą prašymo formą įdėkite į voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Užklijuotą voką siųskite paštu adresu:

 

VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui,

Neravų g. 8, LT-66257, Druskininkai

Dėkojame Jums už paramą!

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa