ADAMONIENĖ ANARSIJA

 

Anarsija Adamonienė, mokytoja metodininkė, 1930 02 25

Anarsija Adamonienė (g. 1930 02 25) – nusipelniusi mokytoja.

1937 m. įstojo į Prienų pradinę mokyklą. Ją baigusi, mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje. Dirbo matematikos ir fizinio lavinimo mokytoja Šilavoto septynmetėje mokykloje. VU studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1955 m. baigė studijas ir buvo paskirta į Lazdijų rajoną. Dirbo Šventežerio vidurinėje mokykloje. 1958 m. sugrįžo į Prienų rajoną, vėl mokytojavo Šilavoto mokykloje, dirbo Prienų r. Liaudies Švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėja. Veikli mokytoja tuo pat metu dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Prienų vidurinėje bei Prienų aštuonmetėje mokyklose. Vėliau perėjo dirbti į Prienų vidurinę mokyklą

Krašto šviesuolė A. Adamonienė yra apdovanota LTSR Švietimo Ministerijos garbės raštais (1958, 1967, 1973, 1976, 1980 metais), dviem Prienų raj. Liaudies Švietimo skyriaus Garbės raštais, Liaudies Švietimo pirmūno ženkleliu. 1970 m. buvo įteiktas medalis Lenino 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. 1976 m. suteiktas mokytojo metodininko vardas.