ADAMONIENĖ ANARSIJA

 

 Adamonienė Anarsija, mokytoja metodininkė

Adamonienė Anarsija (g.1930 02 25) – nusipelniusi mokytoja.

1937 m. įstojo į Prienų pradinę mokyklą. Ją baigusi mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje. Dirbo matematikos ir fizinio lavinimo mokytoja Šilavoto septynmetėje mokykloje. VU studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1955 m. baigė studijas ir buvo paskirta į Lazdijų rajoną. Dirbo Šventežerio vidurinėje mokykloje. 1958 m. sugrįžo į Prienų rajoną, vėl mokytojavo Šilavoto mokykloje, dirbo Prienų r. liaudies švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėja. Veikli mokytoja tuo pat metu dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Prienų vidurinėje bei Prienų aštuonmetėje mokyklose. Vėliau perėjo dirbti į Prienų vidurinę mokyklą.

Krašto šviesuolė A. Adamonienė yra apdovanota LTSR švietimo ministerijos garbės raštais (1958, 1967, 1973, 1976, 1980 metais), dviem Prienų r. liaudies švietimo skyriaus garbės raštais, Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu. 1970 m. buvo įteiktas medalis Lenino 100 – osioms gimimo metinėms pažymėti. 1976 m. suteiktas mokytojo metodininko vardas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa