ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS

 

kostas algirdas aleksynas_

 Aleksynas Kostas Algirdas

 Aleksynas Kostas Algirdas (g.1936 01 10) – tautosakininkas, tekstologas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė Ingavangio kaime, Šilavoto valsčiuje. Mokėsi Šilavoto progimnazijoje / septynmetėje mokykloje, Prienų darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1959 m. baigęs Vilniaus universitetą ir įgijęs filologo lituanisto specialybę, dirbo  Lietuvių literatūros ir tautosakos (iki 1990 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros) institute. Paskelbė studiją „Lietuvių liaudies dainų kalbinės bei stilistinės ypatybės“ (1971), straipsnių mokslinėje spaudoje. Per ekspedicijas ir individualias išvykas surinko apie 4000 liaudies dainų. Sudarė, rengė, redagavo, vienas ir su kitais, daugiau kaip 70 folkloristikos („Tautosakos darbai“, t. 8–50,  A. Vienažindžio poezijos knyga „Kaipgi gražus gražus“) bei tautosakos leidinių, tarp kurių – „Biržų krašto tautosaka“, dainų rinkiniai „Aušta aušrelė“, „Palinko liepa šalia kelio“, pokariu sukurtų pasakų knyga „Stebuklingas žodis“, A. Baranausko surinktų pasakų trijų knygų leidinys. Parengė 15 knygų sudarančią „Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką“. Yra kapitalinio daugiatomio „Lietuvių liaudies dainyno“ 19 knygų kalbos (daugiausia tarminės) redaktorius, dviejų šio leidinio knygų, skirtų Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainoms, rengėjas.

1995 m. paskirta Mokslo premija, 2006 m. – Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa