ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS

 

kostas algirdas aleksynas_

 Aleksynas Kostas Algirdas

 Aleksynas Kostas Algirdas (g.1936 01 10) – tautosakininkas, tekstologas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė Ingavangio kaime, Šilavoto valsčiuje. Mokėsi Šilavoto progimnazijoje / septynmetėje mokykloje, Prienų darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1959 m. baigęs Vilniaus universitetą ir įgijęs filologo lituanisto specialybę, dirbo  Lietuvių literatūros ir tautosakos (iki 1990 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros) institute. Paskelbė studiją „Lietuvių liaudies dainų kalbinės bei stilistinės ypatybės“ (1971), straipsnių mokslinėje spaudoje. Per ekspedicijas ir individualias išvykas surinko apie 4000 liaudies dainų. Sudarė, rengė, redagavo, vienas ir su kitais, daugiau kaip 70 folkloristikos („Tautosakos darbai“, t. 8–50,  A. Vienažindžio poezijos knyga „Kaipgi gražus gražus“) bei tautosakos leidinių, tarp kurių – „Biržų krašto tautosaka“, dainų rinkiniai „Aušta aušrelė“, „Palinko liepa šalia kelio“, pokariu sukurtų pasakų knyga „Stebuklingas žodis“, A. Baranausko surinktų pasakų trijų knygų leidinys. Parengė 15 knygų sudarančią „Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką“. Yra kapitalinio daugiatomio „Lietuvių liaudies dainyno“ 19 knygų kalbos (daugiausia tarminės) redaktorius, dviejų šio leidinio knygų, skirtų Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainoms, rengėjas.

1995 m. paskirta Mokslo premija, 2006 m. – Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos