AŠMANTAS LEONAS VAIDOTAS

 

Kalba ministras Leonas Ašmantas, 1991 m.

LEONAS VAIDOTAS AŠMANTAS (g. 1939 01 01 d. Kaune) – inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, visuomenės ir politinis veikėjas, Lietuvos energetikos ministras.

1956 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1962 m. baigė Maskvos energetikos institutą, įgijo atominės energetikos inžinieriaus specialybę. 1962–1990 m. buvo Fizikinių ir techninių energetikos problemų instituto Kaune, jaunesnysis mokslinis bendradarbis bei laboratorijos vedėjas. 1976–1990 m. Atominės energetikos komisijos prezidiumo mokslinis sekretorius. Dirbo Kazimiros Prunskienės, Gedimino Vagnoriaus, Aleksandro Abišalos vyriausybėse. 1999–2001 m. Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos pirmininkas. 2003 m. prezidento Rolando Pakso visuomeninis patarėjas. Nuo 2009 m. Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos prezidentas.