AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN EGLĖ

 

Prieš spektaklį J. Grušo „Barbora Radvilaitė“ 1995 m.

 Aukštakalnytė-Hansen Eglė (g.1971 06 12) – aktorė, knygų autorė.

Gimė Prienuose, mokėsi Prienų I-oje vidurinėje mokykloje (dabar „Žiburio“ gimnazija). Studijavo Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, Televizijos ir kino fakultete bei Vaidybos fakultete. Lankė dramos studiją Marijampolės dramos teatre. Aktorinį meistriškumą gilino klasikinio anglų teatro programoje Oksforde, Televizijos ir kino aktorių paruošimo programoje Amsterdame, dramos aktorių paruošimo vasaros kursuose Stanforde.

1990 m. birželio mėn. suvaidino TV „Nekviestoji viešnia“, po dviejų metų – TV spektaklyje „Sukultas ąsotis“. Dirbo Kauno dramos teatre, Valstybiniame jaunimo teatre. Filmavosi filmuose, seriale „Giminės“, muzikiniuose, vaizdo klipuose.

Eglė Aukštakalnytė-Hansen aštuonis metus Kenijoje tyrinėjo, fotografavo masajų bei bušmėnų buitį, šventes. Išleido knygas „Mama Afrika“ (2008) bei „Mamahuhu. Šešeri metai Kinijoje“ (2015).

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa