BALTRUŠAITIS JUOZAS, TIGRAS

 

Juozas Baltrušaitis tigras

Juozas Baltrušaitis-Tigras

JUOZAS BALTRUŠAITIS-TIGRAS (1926 07 21 – 1949 07 22) – Lietuvos partizanas.

Gimė Mikalinės kaime, Klebiškio valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Mokėsi Prienų gimnazijoje, Kauno amatų mokykloje. 1945 m. vasario mėn. kartu su broliais Klemensu ir Antanu tapo Geležinio Vilko rinktinės partizanais. Buvo rinktinės vado pavaduotojas, ėjo  Ryšių skyriaus viršininko, Algirdo grupės (vėliau 2 kuopos)  vado, rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas. 1947 m. balandžio 10 buvo perkeltas į specialios paskirties Maironio kuopą, įkurtą prie Tauro apygardos štabo, liepos 30 d. paskirtas apygardos štabo Ryšių poskyrio viršininku. 1946 m. gruodžio mėn. apdovanotas juostelėmis „Už uolumą“ ir „Už narsumą“. 1947 m. rugpjūčio mėn. jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio, 1949 m. gegužės 5 d. – leitenanto laipsnis. 1948 m. balandžio mėn. J. Baltrušaitis grąžintas į šią rinktinę ir paskirtas jos vadu. Žuvo išduotas Kuprių kaime, Veiverių valsčiuje per susirėmimą su MGB Kazlų Rūdos karinės apygardos operatyvine grupe.

2000 m. J. Baltrušaičiui pripažintas kario savanorio statusas, LR Krašto apsaugos ministerijos įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (po mirties).