BALTRUŠAITIS JUOZAS-TIGRAS

 

Juozas Baltrušaitis tigras

 Baltrušaitis Juozas-Tigras

Baltrušaitis Juozas-Tigras (1926 07 21–1949 07 22) – Lietuvos partizanas.

Gimė Mikalinės kaime, Klebiškio valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Mokėsi Prienų gimnazijoje, Kauno amatų mokykloje. 1945 m. vasario mėn. kartu su broliais Klemensu ir Antanu tapo Geležinio Vilko rinktinės partizanais. Buvo rinktinės vado pavaduotojas, ėjo  Ryšių skyriaus viršininko, Algirdo grupės (vėliau 2 kuopos)  vado, rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas. 1947 m. balandžio 10 d. buvo perkeltas į specialios paskirties Maironio kuopą, įkurtą prie Tauro apygardos štabo, liepos 30 d. paskirtas apygardos štabo Ryšių poskyrio viršininku. 1946 m. gruodžio mėn. apdovanotas juostelėmis „Už uolumą“ ir „Už narsumą“. 1947 m. rugpjūčio mėn. jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio, 1949 m. gegužės 5 d. – leitenanto laipsnis. 1948 m. balandžio mėn. J. Baltrušaitis grąžintas į šią rinktinę ir paskirtas jos vadu. Žuvo išduotas Kuprių kaime, Veiverių valsčiuje per susirėmimą su MGB Kazlų Rūdos karinės apygardos operatyvine grupe.

2000 m. J. Baltrušaičiui pripažintas kario savanorio statusas, LR Krašto apsaugos ministerijos įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos