BUZAS POVILAS

 

Buzas_Povilas

Povilas Buzas

 Buzas Povilas (1919 01 03–2012 01 13 ) – Lietuvos patriotas, partizanas, pogrindinės spaudos platintojas. Gimė ir augo Prienų rajone, Bačkininkų kaime, dešimties vaikų ūkininkų šeimoje. Baigęs pradinę mokyklą dirbo ūkyje.

1946 m. pradžioje įstojo į partizanų gretas – Tauro apygardos „Geležinio vilko“ rinktinės būrį, slapyvardžiu „Žvejas“. Buvo susektas, atlaikęs tardymus, nuteistas dešimčiai metų kalėti Sibire. Į Lietuvą grįžo 1957 metų pabaigoje. Gyveno Jiezne, Birštone. 1972 metais pasirodė pogrindžio leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, vėliau „Aušra“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“, buvo dauginamos A. Maceinos, kun. J. Šalčiaus knygos. Nuo 1976 metų Povilo Buzo namo pusrūsyje buvo dauginami draudžiami leidiniai. 1980 m. sausio mėnesį atlikus kratą, P. Buzas nuteistas, kalėjo Permės lageryje. Tautinio atgimimo metais dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Dalyvavo visuomeninių organizacijų veikloje, buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, Šaulių sąjungos narys. Apdovanotas 4-o laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, Karininko Kryžiumi, Kariuomenės kūrėjų savanorių ir Sausio 13-osios atminimo medaliais.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa