ČAIKAUSKAS VLADAS

 

Caikauskas

Vladas Čaikauskas

VLADAS ČAIKAUSKAS (1911 01 01 – 1995 08 30) – profesorius, agrarinių mokslų habilituotas daktaras. Gimė Pakalninkuose, Onuškio valsčiuje. Pradinę mokyklą baigė gimtajame kaime, progimnaziją Aukštadvaryje, Gimnaziją Prienuose (dabar „Žiburio“ gimnazija) ir tais pačiais metais įstojo į Žemės Ūkio Akademiją Dotnuvoje.1959 m. Lietuvos Žemės Ūkio akademijoje apgynė kandidato (daktaro) disertaciją. 1960m. paskirtas Joniškėlio filialo direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 1967 m. ŽŪA apgynė daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją. Dirbo LŽŪA Augalininkystės katedroje Docentu, vėliau ėjo šios katedros profesoriaus pareigas. 1971 m. suteikiamas profesoriaus vardas.P rofesorius parengė ir paskelbė spaudoje 34 knygas ir brošiūras, parengė 320 straipsnių, parašė 29 mokslinių tyrimų ataskaitas, yra dviejų išradimų bendraautorius. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą pelnė daug apdovanojimų, 1980 m. jam suteiktas nusipelniusio mokslo vedėjo Garbės vardas.

 

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa