ČERNECKYTĖ-SIMS MARIJA

 

web_silhouette_of_femaleMarija Černeckytė-Sims (1906 09 30 – 1985 04 09), poetė. Slapyvardžiai: Marija Aukščiunienė-Černeckaitė, Marija Aukščiūnienė, Kapsų Aguona, M. Sims, Černeckaitė-Aukščiunienė, Marija.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Veiverių vidurinėje mokykloje. 1928 m. atvyko į JAV, apsigyveno Detroite. Dirbo JAV lietuvių kultūrinėse, visuomeninėse ir šelpimo organizacijose. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, dainavo chore, mokė tautinių šokių. Po Antrojo pasaulinio karo rūpinosi lietuvių pabėgėlių atvykimu į JAV.

Išleido eilėraščių rinkinius „Eilėraščiai iš užjūrio“ (1938) „Mano dainos“ (1948), „Ant kryžkelių sienos“ (1959). Marija Černeckytė-Sims Į lietuvių literatūros istorijų įėjo kaip viena ryškiausių ankstyvosios JAV lietuvių išeivijos poetų.

 

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa