Kūčių vakarienės papročiai

 

Trukmė: 1–1,5 val.

Patalpa: artima autentiškai XIX a. mūsų krašto valstiečio trobai

Skirta: visiems

Veda: vyr. fondų saugotoja E. Juodsnukytė

Vieta: Prienų krašto muziejus, F. Martišiaus g. 13, Prienai

Vyksta: iš anksto užsakius telefonu +370 682 59394

Kaina: 5 Eur

Pažinimas: Kalėdų švenčių stebuklas neįmanomas be ruošimosi Kūčių vakarienei – Kūčių stalo dengimo, valgių gaminimo, jų skaičiaus, išdėstymo, įvairovės ir simbolinės reikšmės. Visa, kas vyksta Kūčių vakarą, turi savo prasmę ir paslaptį – susirinkusiųjų prie stalo dvasinis susitelkimas, pagarba vienas kitam, taip pat Kūčių valgiai ir jų valgymas. Per užsiėmimą ne tik sužinosite apie Kūčių papročius, tradicinio suvalkiečių stalo paruošimą, Kūčių vakaro etiketą, simboliką, ateities spėjimus, būrimus, bet ir ragausime tradicinius Kūčių vakarienės patiekalus.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa