Margučių rašto paslaptys   KULTŪROS PASAS

 

Trukmė: 1 val.

Patalpa: artima autentiškai XIX a. mūsų krašto valstiečio trobai

Skirta: jaunesnio  amžiaus moksleiviams, šeimoms

Veda: edukacijų vadovė E. Petrauskaitė, etnografė R. Jotautienė

Vieta: Prienų krašto muziejus, F. Martišiaus g. 13, Prienai

Vyksta: iš anksto užsakius telefonu +370 656 37554

Kaina: vaikams, moksleiviams, studentams – 2 Eur, suaugusiesiems – 3 Eur

Pažinimas: Šv. Velykos – pavasario, gamtos nubudimo, o katalikams – sykiu ir džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo šventė. Paprotys per Velykas marginti margučius atsirado dar pagonybės laikais. Anot senųjų mitų, pasaulis buvo sukurtas iš kiaušinio: iš lukšto atsirado dangus, iš trynio – žemė, o iš baltymo – vandenys. Nuo labai senų laikų kiaušiniui teikiama magiška prasmė. Tikėta, kad jis – gyvybės, gamtos atsinaujinimo simbolis. Seniau žmonės manė, kad pradaužus kiaušinį iš jo išeina gyvatės, simbolizuojančios amžiną gyvybę, energija. Siekiant pavaizduoti gyvatės, laikytos tarpininke tarp šio ir anapusinio pasaulio, energiją, per Velykas ridenami margučiai. Begalinė raštų įvairovė, tobulos formos, paslaptinga daugiareikšmė simbolika byloja apie ilgaamžę šio lietuvių liaudies meno istoriją… Apie visa tai pasakosime ir pamokysime marginti margučius senaisiais, ekologiškais būdais, taip pat garsiosios marginimo vašku technikos.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa