GARMUTĖ-SKUČAITĖ KATARINA ANTANINA

 

Antanina Garmutė

Katarina Antanina Garmutė-Skučaitė

Katarina Antanina Garmutė-Skučaitė (1934 05 26-2011 06 28) – rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė.

Gimė Čiudiškiuose. 1948 m. ištremta į Irkutsko sritį. Dirbo druskos kasykloje. 1950 m. paleista. 1957 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1965 m. technikos mokslų kandidatė.
Dirbo inžiniere, Kauno politechnikos instituto dėstytoja, nuo 1969 m. docentė. Tobulinosi Prahoje. Dirbo Lietuvos statybos ir architektūros Mokslo tyrimų institute. 125 išradimų autorė ir bendraautorė.

Viena pirmųjų aprašė tremtį, išleido autobiografinę apybraižą „Ešelonai“. Parašė dokumentinės prozos, eilėraščių, apybraižų.

Palaidota Išlaužo kapinėse.