GUREVIČIUS VYTAUTAS

 

gurevičius

Vytautas Gurevičius

 Gurevičius Vytautas (1890–1979) – kunigas, Išlaužo Švenčiausios Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios statytojas.

Išlaužo kaimo paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose aptinkamas jau 18 a. viduryje. Kaimas su nedideliu gyventojų skaičiumi priklausė Prienų parapijai, tačiau padaugėjus gyventojų buvo nuspręsta Išlauže įsteigti parapiją. Bažnyčios reikmėms skirta aštuoni hektarai, grafams Tiškevičiams anksčiau priklausiusios žemės su dvaro pastatais.

1926 m. parapijai paskirtas kunigas Vytautas Gurevičius. Jam teko rūpintis besikuriančios parapijos reikalais bei bažnyčios statybomis. Pirmasis parapijos klebonas net tik vadovavo statyboms, bet ir pas nešiojo plytas, dirbo pagalbinius darbus, be to bažnyčios statybai paaukojo visas savo santaupas. 1933 m. bažnyčia konsekruota, suteiktas Švenčiausios Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos vardas. Šventovė aptverta tvora, įrengta klebonija, parapijos salė. V. Gurevičius Išlaužo parapijoje dirbo nuo 1928 iki 1948 metų. 1948 m. ištremtas į Sibirą.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa