KĖKŠTAS-MAČYS JONAS

 

jonas mačys-kėkštas

Jonas Mačys-Kėkštas

JONAS MAČYS-KĖKŠTAS (1867 – 1902 12 15) poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

Gimė Ingavangyje, Klebiškio valsčiuje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, aktyviai bendradarbiavo „Aušroje“, „Varpe“. Pasirašinėdavo Kėkštu, Kėkšto šešėliu. Dirbo caro valdžios įstaigose Aukštojoje Panemunėje, Virbalyje, Vilkaviškyje. Talkino platinat draudžiamą lietuvišką spaudą. Buvo susektas. 1900 m. vengdamas arešto, pasitraukė į Tilžę, o iš ten – pas Martyną Jankų į Bitėnus. M. Jankaus spaustuvėje padėjo leisti žurnalą „Saulėteka“. Vėliau išvyko į JAV. Išeivijoje taip pat darbavosi spaudos srityje. Redagavo savaitraštį „Vienybė Lietuvninkų“ bei rašė į lietuviškus leidinius.

1910 m. išleistas jo poezijos rinkinys „Eilės“. Į lietuvių literatūrą įėjo kaip revoliucinės poezijos pradininkas.