MAČYS JONAS-KĖKŠTAS

 

jonas mačys-kėkštas

 Mačys Jonas-Kėkštas

Mačys Jonas-Kėkštas (1867–1902 12 15) – poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

Gimė Ingavangyje, Klebiškio valsčiuje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, aktyviai bendradarbiavo „Aušroje“, „Varpe“. Pasirašinėdavo Kėkštu, Kėkšto šešėliu. Dirbo caro valdžios įstaigose Aukštojoje Panemunėje, Virbalyje, Vilkaviškyje. Talkino platinat draudžiamą lietuvišką spaudą. Buvo susektas. 1900 m. vengdamas arešto, pasitraukė į Tilžę, o iš ten – pas Martyną Jankų į Bitėnus. M. Jankaus spaustuvėje padėjo leisti žurnalą „Saulėteka“. Vėliau išvyko į JAV. Išeivijoje taip pat darbavosi spaudos srityje. Redagavo savaitraštį „Vienybė Lietuvninkų“ bei rašė į lietuviškus leidinius.

1910 m. išleistas jo poezijos rinkinys „Eilės“. Į lietuvių literatūrą įėjo kaip revoliucinės poezijos pradininkas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa