KUČINGIS ANTANAS

 

Antantas Kučingis, 1979 m.

Antanas Kučingis gimė 1899 m. spalio 18 d. Veiveriuose. Vaikystė prabėgo pačioje mokytojų seminarijoje, nes čia gyveno Kučingių šeima. Mokydamasis seminarijoje, Antanas lankė chorą, grojo smuiku. Seminarijai persikėlus į Vilnių 1915 m., Antanas jau bosu dainavo St. Šimkaus chore. Nuo 1920 m. sausio mėn. 1 d. A. Kučingis – Kauno karo mokyklos auklėtinis. Baigęs mokyklą gauna leitenanto laipsnį ir priskiriamas į 11 – tą pėstininkų pulką, stovintį Panemunėje. Nuo sausio mėn. mokosi Kauno muzikos mokykloje. Pilnateisiu operos solistu tapo nuo birželio mėn., bet nenutraukė mokymosi ir darbo topografijos skyriuje. Muzikos mokyklą baigė 1927 m. ir pradėjo dalyvauti premjerose. Ryškiausias sukurtas vaidmuo – MEFISTOFELIS, Kauno scenoje gyvavęs beveik 50 metų.
Okupacija skaudžiai paliečia teatrą ir A. Kučingio šeimą. 1948 m. vasario 11-osios naktį solistą po koncerto areštavo ir ypatingasis pasitarimas nuteisė 10 metų. Kalėjo Mordovijos, Olžeraso ir Omsko lageriuose. 1956 m. pavasarį grįžo į Lietuvą. Žiūrovai solistą sutiko labai šiltai.
1994 m. Veiverių meno mokykla pavadinta Antano Kučingio vardu.
1983 m. liepos mėn. 7 dieną Antanas Kučingis mirė, palaidotas Romainių kapinėse.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa