LASTAUSKAS ADOMAS

 

web_Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

ADOMAS LASTAUSKAS (1866 12 23 – 1938 07 05) – kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Šilavoto bažnyčios klebonas. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, išrinkusioje Lietuvos Tarybą, kuri paskelbė atkurianti šalies valstybingumą.

Gimė Rudaminos miestelyje (Kalvarijos aps.). Baigęs Suvalkų gimnaziją, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Studijavo Fribūro universitete. Rūpinosi lietuvių spaudos platinimu, dalyvavo varpininkų suvažiavime Jelgavoje pas Joną Jablonskį. Kunigu įšventintas 1891 m. Dirbo Raigardo, Bartninkų, Berzynko, Šilavoto parapijose.

1917 metais dalyvavo Vilniaus konferencijoje. Konferencijos protokole rašoma, jog kun. Adomas Lastauskas, kalbėjo apie būsimos Lietuvos valstybės ryšius su kaimyninėmis valstybėmis (Rusija ir Vokietija), apie tai, prie ko geriau šlietis. Sugrįžęs iš Vilniaus konferencijos organizavo parapijiečių susirinkimą. Kunigaudamas Berznyke susikirto su lenkininkais, kurie sukėlė tokias dideles riaušes, kad buvo uždaryta bažnyčia. 1919 m. lenkų suimtas, Seinuose primuštas ir ištremtas į nepriklausomą Lietuvą. Nuo 1919 m. iki mirties – Šilavoto parapijos klebonas, amžinojo poilsio vieta Šilavoto kapinėse.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa