LEONAS PETRAS

 

petras leonas

Petras Leonas

PETRAS LEONAS (1864-11-16 – 1936) – teisininkas, Lietuvos visuomenės veikėjas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas, antrosios Valstybės Dūmos atstovas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras.
Gimė Leskavos kaime. 1884 sidabro medaliu baigė Marijampolės gimnaziją, 1889 Maskvos universitete įgijo teisininko profesiją. Dirbo tardytoju Taškente, Samankarde, N. Margelane. Į Kauną parvyko 1906 ir čia gyveno iki mirties.
P. Leonas buvo vertinamas, kaip profesionalus teisininkas. Jo pastangomis labai greitai buvo parengtas Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo įstatymas, taip pat Savivaldybės, Steigiamojo Seimo rinkimų, Draugijų, Spaudos, Pasų, Lietuvos ir Svetimšalių įstatymai, kurie buvo labai reikšmingi besikuriančiai Lietuvai.
Aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos universitetą (dabar VDU), kuriame vėliau profesoriavo ir ėjo dekano pareigas. 1932 jam skirtas VDU garbės daktaro laipsnis.
Kaune (K. Donelaičio g. 77) yra P. Leono bareljefas ir atminimo lenta. Bareljefo skulptorius – prof. Stasys Žirgulis.