LEONAS PETRAS

 

petras leonas

 Leonas Petras

Leonas Petras (1864 11 16–1938 05 12) – teisininkas, Lietuvos visuomenės veikėjas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas, antrosios Valstybės Dūmos atstovas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras.
Gimė Leskavos kaime. 1884 m. sidabro medaliu baigė Marijampolės gimnaziją, 1889 m. Maskvos universitete įgijo teisininko profesiją. Dirbo tardytoju Taškente, Samankarde, N. Margelane. Į Kauną parvyko 1906 m. ir čia gyveno iki mirties.
P. Leonas buvo vertinamas, kaip profesionalus teisininkas. Jo pastangomis labai greitai buvo parengtas Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo įstatymas, taip pat Savivaldybės, Steigiamojo Seimo rinkimų, Draugijų, Spaudos, Pasų, Lietuvos ir Svetimšalių įstatymai, kurie buvo labai reikšmingi besikuriančiai Lietuvai.
Aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos universitetą (dabar VDU), kuriame vėliau profesoriavo ir ėjo dekano pareigas. 1932 m. jam skirtas VDU garbės daktaro laipsnis.
Kaune (K. Donelaičio g. 77) yra P. Leono bareljefas ir atminimo lenta. Bareljefo skulptorius – prof. Stasys Žirgulis.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa