Su giliu liūdesių pranešame, kad 2019 m. liepos 30 d. po sunkios ligos anapilin iškeliavo Prienų krašto muziejaus įkūrėja ir pirmoji direktorė Antanina Aleknavičienė.

Urna su Antaninos Aleknavičienės palaikais bus pašarvota Prienų skausmo užuovėjoje (J. Zdebskio g. 6) ketvirtadienį nuo 13 val.

Penktadienį 8 val. mišios Prienų bažnyčioje, 13 val. bus laidojama Prienų kapinėse.

 

 

 

 _Antanina Aleknavičienė 2001m. liepos 30d.

Antanina Aleknavičienė

Pedagogė, kraštotyrininkė, muziejininkė.

1931-01-15 – 2019-07-30

 

Gimė Sarginės kaime, Šilavoto seniūnijoje, Prienų rajone ūkininkų Elenos ir Kazimiero Čerkevičių šeimoje. Antaninai tebuvo devyneri, kai užgriuvo nelaimės: mirė tėtis, prasidėjo karas ir okupacija. Motinai vienai teko užauginti ir išmokinti penkis vaikus.

Tokiu sunkiu laikotarpiu smalsumas, atkaklumas ir užsispyrimas leido Antaninai nugalėti sunkumus ir žengti pirmyn: pirmiausia baigti Prienų „Žiburio” gimnaziją, po to, negavus charakteristikos studijuoti, įsidarbinti mokytoja Stakliškėse, vėliau Kašonyse. Čia dirbdama įstojo į Vilniaus pedagoginį universitetą, subūrė aplinkinių kaimų jaunimą ir su šokių kolektyvu 1955 m. dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje. 1957 m. paskiriama Kašonių septynmetės mokyklos direktore.

Nuo 1966 m. dirbo Prienų rajono Švietimo skyriuje. Pradžioje inspektore, vėliau – metodinio kabineto vedėja. Vadovavo rajono kraštotyrininams, įkūrė mokytojų senjorų šokių ratelį, 1974 m. – mokytojų chorą, kuriam 1984 m. suteiktas liaudies kolektyvo vardas “Rytas“, jis sėkmingai veikė iki 1990 m.

Inicijavo paminklų, skirtų įžymiems krašto žmonėms, kūrimą ir statymą. Jos iniciatyva išsaugota prof. kalbininko Jono Kazlausko gimtinė.

  1. Aeknavičienės iniciatyva buvo surengti įspūdingi renginiai: “Žiburio” gimnazijos 70- metis, Kabos dienos, Sarginės kaimo šventė ir daug kitų renginių.

1990 m. Antanina Aleknavičienė, turėdama didelę kraštotyrinio darbo patirtį, sumanė įkurti krašto muziejų. 1995 m. rugsėjo 16 d. didelių pastangų dėka muziejus buvo atidarytas. Muziejaus direktorės dėka išleista keletas kraštiečių kūrybos knygelių, surenta daug susitikimų su kraštiečiais. Jos rūpesčiu sutvarkytos kalbininko Jono Kazlausko ir keliautojo Mato Šalčiaus tėviškės, atnaujinta ekspozicija muziejaus padalinyje Pilotiškėse (Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje).

Sudarė knygas: „Žiburio“ gimnazija“ (1988), „Jonas Kazlauskas“ (1990), „Prienų rajonas“ (1992), „Gimtinės upeliai“ (1994), „Žymiausių Prienų krašto žmonių, svarbiausių istorijos ir kultūros įvykių kalendorius“ (1999), „Poetė Marija Aukštaitė“ (2000). Parašė atsiminimų knygą „Suvalkijos ūkininkų genties medis“ (2004),  „Gyvenimo mokykla“ (2004). Surinko medžiagą ir parengė spaudai knygas „Žmonės ir darbai“  Prienų krašto šviesuoliai (2007),  „Žmonės ir darbai“ Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai II (2013).

2001 m. įsigaliojus įstatymui, apribojančiam vadovaujančių asmenų amžių Antanina Aleknavičienė paliko muziejų, tačiau jos dvasia ir darbai pasiliko dar labai ilgam.

2002 m. liepos 6 d. už nuopelnus Lietuvai Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikė Antaninai Aleknavičienei Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medalį.

2014 m. įteiktas apdovanojimas „Dėkingumas“ už nuopelnus Prienų kraštui.

Išėjus į užtarnauto poilsio Antanina Aleknavičinė ir toliau dirbo: buvo TAU dekanė, rašė ir leido knygas apie savo kraštą ir kraštiečius.

 

 

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa