LUCKUS JUOZAS

 

web_Zasu balius centre mokytojas Luckus

Žąsų balius, centre mokytojas Luckus

Luckus Juozas (1885 09 01–1965 02 07)
Kunigas, Prienų „Žiburio” gimnazijos kapelionas  gimė Didžiosios Krosnos kaime, Lazdijų rajone. Baigęs šiame kaime pradinę mokyklą, mokėsi Veiverių pavyzdinėje dviklasėje mokykloje, o ją baigęs mokėsi mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1904 m. 1909 m. baigė Seinų dvasinę seminariją.
Po kunigystės šventimų, Varšuvoje, paskirtas vikaru į Igliaukos parapiją. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė į Rusiją.
Grįžus į Lietuvą 1918 m. buvo paskirtas Simno parapijos vikaru. 1919 m. perkeltas į Prienų parapiją toms pačioms pareigoms. 1920 m. pakviestas mokytojauti į Prienų „Žiburio” gimnaziją. Dėstė įvairias disciplinas. Kuriant Naujosios Ūtos parapiją, 1922 m. paskirtas šios parapijos klebonu. 1928 m. išlaikė Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto egzaminus ir gavo aukštojo mokslo diplomą. Dėstė lotynų kalbą, literatūrą bei metodiką, tikybą ir ėjo mokyklos kapeliono pareigas. Pedagoginį darbą dirbo iki 1945 m., vėliau Prienų parapijos altarista. 1949 m., buvo perkeltas į Garliavą, o 1957 m. kovo mėn. vėl grįžo į Prienus. 1959 m. šventė 50 metų kunigystės jubiliejų.
Kunigas J. Luckus buvo labai gabus: puikiai mokėjo lietuvių, rusų, lenkų ir lotynų kalbas, naudojosi vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis parašyta literatūra, griežė smuiku, buvo geras oratorius ir pamokslininkas.
Vaikus ir jaunimą mylėjo visa gyvenimą, buvo jų dvasios vadovas ir globėjas. Jo buvę mokiniai prisimena kapelioną kaip didelį eruditą, puikų psichologą, tikrą dvasios tėvą.Palaidotas Prienų naujosiose Prienų kapinėse.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos