LUKŠA ANTANAS-ARŪNAS

 

antanas-luksa

 Lukša Antanas-Arūnas

Lukša Antanas-Arūnas (1923 05 31–2016 01 02) – Lietuvos partizanas, Prienų garbės pilietis.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Mozūriškių pradžios mokykloje, Veiverių progimnazijoje, baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją. Studijavo Kauno mokytojų seminarijoje, VDU Statybos fakultete.

Pirmaisiais rusų okupacijos metais daugino ir platino antitarybinę spaudą. Nuo prievartinės mobilizacijos slapstėsi tėviškėje įrengtame bunkeryje. Geležinio Vilko rinktinės vadas J. Stravinskas-Žiedas pakvietė prisijungti prie miško brolių. A. Lukša sutiko, tapo rinktinės ryšininku, atlikdamas pareigas, 1946 m. birželio mėn. dalyvavo kautynėse Mozūriškių miške.

Dirbo Kaišiadorių suaugusiųjų gimnazijoje, vėliau Žaslių progimnazijoje. 1946 m. pabaigoje grįžo į Tauro apygardą. Palaikė ryšius tarp apygardos štabo ir rinktinių pareigūnų, padalinių vadų. 1947 m. pakliuvo į MGB pasalą ir buvo suimtas. Rugsėjį nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Komijos, Tiumenės, Irkutsko, Magadano srities lageriuose. 1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą, sukūrė šeimą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, J. Lukša rūpinosi partizanų, politinių kalinių, tremtinių įamžinimo reikalais. Jam suteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, suteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Garbės pirmininko vardas. Už nuopelnus Prienų kraštui Antanui Lukšai suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa