LUKŠA ANTANAS-ARŪNAS

 

antanas-luksa

 Lukša Antanas-Arūnas

Lukša Antanas-Arūnas (1923 05 31–2016 01 02) – Lietuvos partizanas, Prienų garbės pilietis.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Mozūriškių pradžios mokykloje, Veiverių progimnazijoje, baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją. Studijavo Kauno mokytojų seminarijoje, VDU Statybos fakultete.

Pirmaisiais rusų okupacijos metais daugino ir platino antitarybinę spaudą. Nuo prievartinės mobilizacijos slapstėsi tėviškėje įrengtame bunkeryje. Geležinio Vilko rinktinės vadas J. Stravinskas-Žiedas pakvietė prisijungti prie miško brolių. A. Lukša sutiko, tapo rinktinės ryšininku, atlikdamas pareigas, 1946 m. birželio mėn. dalyvavo kautynėse Mozūriškių miške.

Dirbo Kaišiadorių suaugusiųjų gimnazijoje, vėliau Žaslių progimnazijoje. 1946 m. pabaigoje grįžo į Tauro apygardą. Palaikė ryšius tarp apygardos štabo ir rinktinių pareigūnų, padalinių vadų. 1947 m. pakliuvo į MGB pasalą ir buvo suimtas. Rugsėjį nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Komijos, Tiumenės, Irkutsko, Magadano srities lageriuose. 1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą, sukūrė šeimą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, J. Lukša rūpinosi partizanų, politinių kalinių, tremtinių įamžinimo reikalais. Jam suteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, suteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Garbės pirmininko vardas. Už nuopelnus Prienų kraštui Antanui Lukšai suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas.

Prienų krašto muziejaus lankymo sąlygos nuo š.m. gegužės 18 d.

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-1150 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ nuo gegužės 18 d. lankymui atidaromos muziejaus ekspozicijos ne didesnėms nei 5 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

 

Jūsų laukiame  antradieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val.

 

Esame pasirengę užtikrinti Jūsų saugumą ir kviečiame, lankantis muziejuje, laikytis būtinų karantino sąlygų:

 

Asmenys, besidomintys fonduose saugomomis vertybėmis bus aptarnaujami nuotoliniu būdu el. p. prienumuziejus@gmail.com arba tel. 8 (319) 60379, +370 652 99077.

 

 

Jūsų patogumui ir saugumui dėl apsilankymo muziejuje kviečiame registruotis ir rezervuoti apsilankymo laiką el.p. prienumuziejus@gmail.com arba tel. 8 (319) 60379, +370 652 99077.

 

Kilus klausimams dėl apsilankymo muziejuje sąlygų kreipkitės aukščiau nurodytais telefonais ar elektroniniu paštu.

 

Pasibaigus karantinui, grįšime prie įprasto mūsų muziejaus darbo laiko.

 

 

Lankytojų aptarnavimas Prienų krašto muziejaus padaliniuose karantino metu nuo gegužės 18 d.
 

 

Skriaudžių buities muziejus, lankytojų laukia lauko ekspozicijoje

Antradieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką tel. +370 614 70958.

 

Veiverių krašto istorijos muziejus, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicijoje karantino metu lankytojai neaptarnaujami.

 

Šilavoto Davatkynas, lankytojų laukia lauko ekspozicijoje

Antradieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką tel. +370 687 24394.

 

Ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto krašte“ karantino metu lankytojai neaptarnaujami.

 

V. Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba-muziejus lankytojų laukia lauko ekspozicijoje

Antradieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką tel. +370 608 02893.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos