LYBERIS ANTANAS

 

Antanas Lyberis

Antanas Lyberis

ANTANAS LYBERIS – (1909 11 06 – 1996 11 22), Lietuvos kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

Gimė Ėriškių kaime, Panevėžio rajone. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje.

Buvo įstojęs į Kauno kunigų seminariją, tačiau mokslų nebaigė.

Nuo 1932 pradėjo studijuoti klasikinę filologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir kartu dirbo „Didžiojo lietuvių kalbos žodyno“ redakcijoje. 1939 m. persikėlė į Vilnių kartu su redakcija, kuri įsikūrė Vileišių rūmuose. Vokiečių okupacijos metais Lyberis persikėlė gyventi į Prienus. Taip nuo 1942 jis dirbo Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytoju, dėstė lietuvių, lotynų, net geografiją ir matematiką. 1946-1947 m. ėjo gimnazijos direktoriaus pareigas.

Kalbininkas po keleto metų grįžo gyventi į Vilnių. Reikšmingiausias yra jo „Lietuvių kalbos sinonimų žodynas“. Įspūdingi straipsniai apie žodį „eiti“ kuriam surasti net 322 sinonimai, žodžiui „valgyti“ – 120, žodžiui „verkti“ – 92, žodžiui „mirti“ – 40 sinonimų. Jis yra 30-ies žodynų autorius ir bendraautorius.

2006 m rugsėjo 23 d. Vilniuje, Antakalnio g. 83 / Tverečiaus g. 2A, ant namo, kuriame gyveno žymus kalbininkas, atidengta memorialinė lenta (skulpt. Romas Kvintas).