LYBERIS ANTANAS

 

Antanas Lyberis

 Lyberis Antanas

Lyberis Antanas (1909 11 06–1996 11 22) – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

Gimė Ėriškių kaime, Panevėžio rajone. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Buvo įstojęs į Kauno kunigų seminariją, tačiau mokslų nebaigė.

Nuo 1932 m. pradėjo studijuoti klasikinę filologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir kartu dirbo „Didžiojo lietuvių kalbos žodyno“ redakcijoje. 1939 m. persikėlė į Vilnių kartu su redakcija, kuri įsikūrė Vileišių rūmuose. Vokiečių okupacijos metais A. Lyberis persikėlė gyventi į Prienus. Nuo 1942 m. jis dirbo Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytoju, dėstė lietuvių, lotynų, net geografiją ir matematiką. 1946–1947 m. ėjo gimnazijos direktoriaus pareigas.

Kalbininkas po keleto metų grįžo gyventi į Vilnių. Reikšmingiausias yra jo „Lietuvių kalbos sinonimų žodynas“. Įspūdingi straipsniai apie žodį „eiti“ kuriam surasti net 322 sinonimai, žodžiui „valgyti“ – 120, žodžiui „verkti“ – 92, žodžiui „mirti“ – 40 sinonimų. Jis yra 30 žodynų autorius ir bendraautoris.

2006 m rugsėjo 23 d. Vilniuje, Antakalnio g. 83 / Tverečiaus g. 2A, ant namo, kuriame gyveno žymus kalbininkas, atidengta memorialinė lenta (skulpt. Romas Kvintas).

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa