MACEINA ANTANAS-JASMANTAS

 

Maceina Antanas-Jasmantas (1908 01 27 – 1987 01 27) – krikščioniškosios krypties lietuvių filosofijos kūrėjas, poetas, religijos ir kultūros filosofijos veikalų autorius.
Gimė Bagrėnų kaime, Prienų rajone. Būsimas filosofas lankė Juodaraisčio pradžios mokyklą. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje baigęs 5 klases, 1924 m. įstojo į Gižų kunigų seminariją, bet jos nebaigė. Studijavo VDU lietuvių ir vokiečių kalbas. Prasidėjus sovietinei okupacijai A. Maceina su šeima pasitraukė į Vokietiją. Aktyviai Antanas Maceina įsitraukė į LAF veiklą, vadovavo ideologijos komisijai, suredagavo fronto programą.
1942 m. grįžo į Lietuvą. VDU dėstė filosofijos įvadą. Ėjo Filosofijos fakulteto dekano pareigas. Po dviejų metų ir vėl pasitraukė į vakarus. Dėstė Viurcburge, Fribūro, Miunsterio universitetuose. Vadovavo emigrantų ateitininkų sąjungai. Maceina buvo ne tik filosofas, bet ir poetas, eilėraščius pasirašinėjo Antano Jasmanto slapyvardžiu.
Mirė 1987 m. Miunsteryje, palaidotas Bredbesdorfo kaimelio kapinaitėse.
1997 m. liepos 5 d. Prienuose, Kultūros centro skvere atidengtas paminklas žymiam filosofui Antanui Maceinai (aut. Alfonsas Ambraziūnas).

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa