MARIJA AUKŠTAITĖ-RADKEVIČIŪTĖ-NAVIKEVIČIENĖ KOTRYNA

 

Marija-Aukštaite

Marija Aukštaitė

KOTRYNA RADKEVIČIŪTĖ-NAVIKEVIČIENĖ – MARIJA AUKŠTAITĖ (1896-07-18 – 1987 04-26 ) – prozininkė, poetė, politikos, kultūros ir visuomenės veikėja, kovotojų už Lietuvos laisvę rėmėja.
Gimė Stanaičių kaime Prienų rajone. I-ojo pasaulinio karo metais slaugė sužeistuosius Prienų miškuose, Drubengyje. Čia pradėjo rašyti eilėraščius. Karui pasibaigus gyveno Prienuose, rūpinosi karo pabėgėliais, organizavo tarybas, kurios telkė savanorius ginti krašto nepriklausomybei. Prasidėjus žemės reformai, tapo bežemių gynėja ir užtarėja.
Susikūrus Prienų savivaldybei, buvo išrinkta jos nare. Trejus metų dirbo Prienų vicemere, vadovavo Prienų moterų katalikių draugijai. Kartu tvarkė pradžios mokyklos knygynėlį.
1930 m. pasitraukė į Vakarus. Gyvendama toli nuo Lietuvos, Marija Aukštaitė savo veikla ryškiai prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo. Kanadoje dirbo lietuvių taryboje, lietuviškų laikraščių redakcijose. Paraginta Juozo Tysliavos, ėmė rašyti atsiminimų apysakas. Išleido romaną „Ant marių krašto“, apsakymų rinkinius „Audringas vieškelis“, „Meilės sutemose“, „Klaudijus Kalėdų verpetuose“.