MARIUS BARANAUSKAS

 

Marius baranauskas Siauliuise supazindina kurybinio seminaro dalyvius su savo nauju fotografiju ciklu Zmogaus gimimas, kuris apdovanotas aukso medaliais Lenkijoje ir Estijoje 1985 balan

Marius Baranauskas Šiauliuose supažindina kūrybinio seminaro dalyvius su savo naujų fotografijų ciklu Žmogaus gimimas, kuris apdovanotas aukso medaliais Lenkijoje ir Estijoje.

1985 balandis

Marius Baranauskas gimė 1931 m. liepos 24 d. Prienuose. Čia pradėjo mokytis, vėliau tęsė mokslą Išlauže, o paskutines vidurinės mokyklos klases baigė Vilniuje. 1965 m. baigė Viniaus universitete žurnalistikos mokslus.
Per ilgus žurnalistinio darbo metus Baranauskas aplankė beveik visus Lietuvos kampelius, pabuvojo 44 pasaulio šalyse. Iš šių kelionių jis visada grįždavo su pluoštu įdomių nuotraukų, kuriose pagrindinę vietą užimdavo žmogus.
Marius Baranauskas buvo ne tik fotožurnalistas, bet ir fotomenininkas. Jis dalyvavo 432 respublikinėse ir tarptautinėse parodose, įvairiuose konkursuose, apdovanotas 165 medaliais, diplomais, specialiais prizais. Autorius aukso medaliais yra apdovanotas Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje. Fotomenininkas yra surengęs 34 autorines fotoparodas įvairia tematika. Jo personalinės parodos buvo eksponuojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Bulgarijoje, Danijoje, Kuboje, Lenkijoje, Vokietijoje, Azerbaidžane, Rusijoje, Latvijoje.
Marius Baranauskas yra išleidęs fotografijų albumus: „Dainavos kraštas“, „Mūsų šeima“, „Naujasis Vilnius“, „Vaikų pasaulis“, „Lietuvos žvejai“.
Žymiausi apdovanojimai: 1978 m. Tarptautinės fotografijos meno federacijos menininko vardas (FIAP), 1992 m. Sausio 13- osios atminimo medalis už publikacijas ir parodas skirtas 1991 m. sausio įvykiams Vilniuje ir Atgimimo sąjūdžiui, 1994 m. Tarptautinės fotografijos meno federacijos nusipelniusio menininko vardas (EFIAP), 1996 m. (po mirties) Vinco Kudirkos premija.Eidamas šešiasdešimt penktuosius metus 1995 m. lapkričio 27 d. jis išėjo į nebūtį. Nepalaužiamas optimistas, apdovanotas didžiule kūrybine galia, susipynusia su gyvenimo džiaugsmu, palikęs labai ryškų pėdsaką mūsų kultūros istorijoje.

Eidamas šešiasdešimt penktuosius metus 1995 m. lapkričio 27 d. jis išėjo į nebūtį. Nepalaužiamas optimistas, apdovanotas didžiule kūrybine galia, susipynusia su gyvenimo džiaugsmu, palikęs labai ryškų pėdsaką mūsų kultūros istorijoje.