BARANAUSKAS MARIJONAS

 

Marius baranauskas Siauliuise supazindina kurybinio seminaro dalyvius su savo nauju fotografiju ciklu Zmogaus gimimas, kuris apdovanotas aukso medaliais Lenkijoje ir Estijoje 1985 balan

Marijonas Baranauskas Šiauliuose supažindina kūrybinio seminaro dalyvius su savo naujų fotografijų ciklu „Žmogaus gimimas“, kuris apdovanotas aukso medaliais Lenkijoje ir Estijoje.

1985 balandis

 Baranauskas Marijonas (1931 07 24–1995 11 27) – Lietuvos žurnalistas, fotografas.

Gimė Prienuose. Čia pradėjo mokytis, vėliau tęsė mokslą Išlauže, o paskutines vidurinės mokyklos klases baigė Vilniuje. 1965 m. baigė Viniaus universitete žurnalistikos mokslus.
Per ilgus žurnalistinio darbo metus M. Baranauskas aplankė beveik visus Lietuvos kampelius, pabuvojo 44 pasaulio šalyse. Iš šių kelionių jis visada grįždavo su pluoštu įdomių nuotraukų, kuriose pagrindinę vietą užimdavo žmogus.
Marius Baranauskas buvo ne tik fotožurnalistas, bet ir fotomenininkas. Jis dalyvavo 432 respublikinėse ir tarptautinėse parodose, įvairiuose konkursuose, apdovanotas 165 medaliais, diplomais, specialiais prizais. Autorius aukso medaliais yra apdovanotas Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje. Fotomenininkas yra surengęs 34 autorines fotoparodas įvairia tematika. Jo personalinės parodos buvo eksponuojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Bulgarijoje, Danijoje, Kuboje, Lenkijoje, Vokietijoje, Azerbaidžane, Rusijoje, Latvijoje.
Marius Baranauskas yra išleidęs fotografijų albumus: „Dainavos kraštas“, „Mūsų šeima“, „Naujasis Vilnius“, „Vaikų pasaulis“, „Lietuvos žvejai“.
Žymiausi apdovanojimai: 1978 m. Tarptautinės fotografijos meno federacijos menininko vardas (FIAP), 1992 m. Sausio 13- osios atminimo medalis už publikacijas ir parodas skirtas 1991 m. sausio įvykiams Vilniuje ir Atgimimo sąjūdžiui, 1994 m. Tarptautinės fotografijos meno federacijos nusipelniusio menininko vardas (EFIAP), 1996 m. (po mirties) Vinco Kudirkos premija.

Nepalaužiamas optimistas, apdovanotas didžiule kūrybine galia, susipynusia su gyvenimo džiaugsmu, palikęs labai ryškų pėdsaką mūsų kultūros istorijoje.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa