MARKŪNAS RAIMUNDAS

 

Raimundas Markūnas, Prienų kultūros centro direktorius, ansamblio Trapukas vadovas

Raimundas Markūnas, Prienų kultūros centro direktorius, ansamblio „Trapukas“ vadovas.

RAIMUNDAS MARKŪNAS (gim. 1955 01 10) – baletmeisteris, politinis ir visuomenės veikėjas.

Gimė Plungėje. 1973 m. Baigė Varduvos (dabar Žemaičių Kalvarija) vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto choreografijos skyrių. Studijų metais šoko ansamblyje „Vėtrungė“, gastroliavo užsienio šalyse.

1977 metais baigė konservatoriją ir įsigijo pedagogo-baletmeisterio specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Prienų rajono Kultūros namuose. 1984 m. subūrė jaunimo dainų ir šokių ansamblį, kuriam po dešimtmečio suteiktas tautinių šokių ir dainų ansamblio „Trapukas“ vardas.

1984 08 20 – 2001 10 18 R. Markūnas dirbo Prienų kultūros centro direktoriumi. Vadovavo „Trapukui”. Buvo pasaulio lietuvių dainų ir šokių švenčių baletmeisteris, sukūrė 1998 metų šventės finalą. 2003 m. subūrė Balbieriškio bendruomenės šokių kolektyvą „Ringis“, kuris puikiai įvertintas apžiūrose, dalyvavo festivaliuose Vengrijoje ir Estijoje.