MEDZIUKAS IGNAS

 

web_silhouette_of_maleMedziukas Ignas (1909 10 22- 2009 12 31) – teisininkas, žurnalistas, pedagogas, lietuvybės puoselėtojas.

Gimė Liuklingėnų k., Alytaus r. Mokėsi Prienų „Žiburio“gimnazijoje, kurią baigė 1930 metais. Studijavo VDU filosofiją ir klasikinę filologiją, teisę. Dirbo Prabavimo rūmuose. 1933-1938 m. – Vilniaus geležinio fondo reikalų vedėjas, redagavo fondo leidžiamus biuletenius.

1938-1944 m. buvo Vilkaviškio tardytojas, teisėjas, Marijampolės apygardos teismo prokuroro padėjėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946-1949 m. buvo Seligenstato lietuvių gimnazijos vicedirektorius. 1949 m. atvyko į JAV. Gyveno Niujorke, Los Andžele.

Bendradarbiavo spaudoje, rašė kultūrinėmis, politinėmis temomis „Žemaičių prietelyje“, „Sargyboje“, „Vienybėje“, „Mūsų Vilniuje“, „Karyje“, „Lietuvos Aide“, „Sekmadienyje“, „Dienos naujienose“, „Drauge“. Išleido knygų apie Los Andželo lietuvių šv. Kazimiero parapijos veiklą, šeštadieninę lituanistinę mokyklą.

2001 m. apdovanotas Amerikos lietuvių žurnalistų sąjungos premija.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa