MIKAILA JURGIS

 

jurgis mikaila

Jurgis Mikaila

Jurgis Mikaila (1909 04 19 – 2010) inžinierius, visuomenės veikėjas.

Gimė Padriežiškės kaime, Jiezno valsčiuje. Mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje. Aktyvus moksleivis buvo ateitininkų kuopos bei korporacijos „Kęstutis“ pirmininku. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Kauno ginklų dirbtuvėse.

1941 m. buvo laikinosios Lietuvos vyriausybės pramonės ministerijos gamybos departamento viršininkas, Lietuvos ūkio rūmų pramonės skyriaus vedėjas. Dirbo VDU dėstytoju.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Memingeno Lietuvių gimnazijoje ėjo direktoriaus pareigas, dirbo matematikos mokytoju. Po penkerių metų persikėlė į JAV, įsikūrė Detroite. Čia taip pat dirbo inžinerijos, technikos srityse – „Generals Motors“, „Douglas Tools“, „Chrysler“ kompanijose. Rašė į Amerikos automobilių inžinerijos žurnalus. Buvo Detroito ateitininkų kuopos pirmininkas. Dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeninėje bei politine veikloje.