MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA

 

Magdalena Mykolaitytė Slavėnienė 1948

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, 1948 m.

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908 04 22 – 1984 06 14) – rašytoja, mokytoja, visuomenės veikėja, V. Mykolaičio-Putino sesuo.

Gimė Pilotiškių k., Gudelių valsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, vėliau persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno VDU. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Kanadoje. 1949–ais apsistojo Australijoje, kur gyveno iki mirties.

Išleido poezijos rinkinius „Po svetimu dangum“, „Nežinomi keleiviai“. Kūryba yra spausdinta „Australijos lietuvių metraštyje“, „Terra Australis“, „Tretieji vainikai“, „Mūsų pastogė“ ir kt. 1960 m. už eilėraščių rinkinį „Klajūnų takais“ gavo Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos premiją. 1977 parašė memuarus apie brolį „Putinas mano atsiminimuose“ – vienas reikšmingiausių darbų.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos