PAKARSKAS VYTAUTAS

 

12. ESAG direktorius Vyt. Pakarskas 1979 m.

ESAG direktorius Vytautas Pakarskas, 1979 m.

 Pakarskas Vytautas (1930 08 08–1995 08 18) – inžinierius, sklandymo sporto meistras, buvęs Eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos Prienuose direktorius.

1949 m. baigė Radviliškio Lizdeikos gimnaziją. Aviacija susidomėjo besimokydamas Kauno Politechnikos institute. Šiame institute buvo susibūrusi aktyvi sklandymo sekcija. Joje būsimas sklandymo sporto meistras remontuodavo sklandytuvus, statė A. Kuzmicko konstrukcijos sklandytuvus. Skraidė Nemuno šlaito antvėjyje, prie Kulautuvos. Netonių kalnas buvo ta vieta, kur V. Pakarskas išsiugdė meistriškumą ir visą gyvenimą susiejo su sklandymu. 1966 metais dviviečiu sklandytuvu L-13 „Blanik“ pasiekė Lietuvos nuotolio rekordą skridimą – 476 km.

1968 m.  jo iniciatyva buvo atnaujinta aviacinio žurnalo „Sparnai“ leidyba. Organizavo ir rūpinosi Dariaus ir Girėno gimtųjų sodybų sutvarkymu bei skrydžio keturiasdešimtmečio paminėjimu lakūnų gimtinėse.

V. Pakarsko iniciatyva 1969 metais buvo įkurta sklandytuvų gamykla Prienuose, direktoriaus pareigas ėjo nuo 1970 iki 1982 metų. Suburta konstruktorių grupė pradėjo projektuoti ir gaminti lietuviškus sklandytuvus. Pociūnuose buvo pagamintos naujos sklandytuvų serijos.

Už nuopelnus Prienų kraštui Vytautui Pakarskui suteiktas Prienų miesto  garbės piliečio vardas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa