PŠEMENECKIS CEZARAS

 

 

Pšemeneckis Cezaras

Pšemeneckis Cezaras (1887 05 12–1967 08 15) 

Kauno energijos Rajono Prienų Elektros tinklo Direktoriaus Pšemeneckio, Cezaro, s. Jokūbo, Autobiografija.

„Aš, žemiau pasirašęs, Pšemeneckis, Cezaras, sūnus Jokūbo, gimiau 1887 m. gegužės mėn. 12 dieną Prienuose, mažažemių ūkininkų šeimoje (2 ha 92 a.). Septynių metų būdamas įstojau 1894 m. rugsėjo mėn. 1 dieną į Prienų miesto pradžios mokyklą, kurią per keturis metu baigiau ir 1898 m. rugsėjo mėn. 1 d. iš egzaminų įstojau į Kauno valstybinę berniukų gimnaziją, kurią baigiau 1907 m. birželio mėn. 15 d. Per vasarą užsidirbęs kiek pinigų, duodamas pamokas, ruošiant kitus mokinius, įstojau į Maskvos Universiteto fizikos – matematikos fakultetą, parenkant „mechanikos“ specialybę. Universitetą baigiau 1911 m. ir įgijau Universitetinio baigimo diplomą I – os eilės.

Taip pat 1911 metais, rudenį, įstojau į Maskvos Aukštąją Technikos mokyklą, kurią baigiau 1918 metais.

Karui 1914 metais prasidėjus, be studentavimo Aukštojoje Technikos mokykloje, dėsčiau matematiką Maskvos Aukštojoje tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, taip pat nuo 1914 metų ligi 1923 metų dėsčiau matematiką mergaičių gimnazijoje Maskvoje.

Nuo 1918 metų ligi 1923 metų rudens dirbau Maskvoje įvairiuose tarybinėse įstaigose ir įmonėse, kaip tų įmonių ir fabrikų paprastas darbininkas, inžinierius ir vedėjas.

1923 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje atvykau iš Maskvos į gimtuosius Prienus, kur tuo laiku gyveno mano motina ir nuo 1924 m. sausio mėn. 1 dienos buvau Prienų gimnazijos matematikos mokytojas, ir toje gimnazijoje be jokių pertraukų dirbu ligi iki šios dienos.

Kaipo vietos gyventojas 1925 metais buvau išrinktas į Prienų miesto Tarybą nariu ir jos pavestas taip pat pradėjau planingą Prienų miesto ir apylinkių elektrifikaciją. Pagaliau 1928 metais buvo įsteigta Prienuose elektros trafopastotis, kurios vedėju aš ir buvau pradžioje.

Nuo 1928 metų ligi karo 1941 metų pradžios pradirbau Prienų miesto, Birštono kurorto ir miestelio, Pakuonio, Išlaužo, Šakališkių ir Strielčių, Ašmintos kaimų pilną elektrifikaciją, kartu dirbdamas ir mokytojo darbą.

1945 metais, taip pat 1948 ir pagaliau 1950 metais esu renkamas deputatu į Prienų Darbo Žmonių Deputatų Tarybą, kur dirbu Prienų m. Vykdomojo komiteto nariu, eidamas Pirmininko pavaduotoju.“

Prienų Elektros Tinklo direktorius

Prienai,1951 m. birželio 23 d.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa