PURICKIS JUOZAS

 

Juozas_Purickis

Juozas Purickis

Juozas Purickis (1883 04 19 – 1934 10 25) – diplomatas, žurnalistas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Gimė Petrošiškių vienkiemyje, Jiezno valsčiuje. Mokėsi Stakliškių parapinėje mokykloje, lankė Jiezno rusišką parapinę pradžios mokyklą.

1898 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1912 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją, gavo teologijos magistro laipsnį. 1913–1918 m. studijavo Fribūro universitete istoriją, filosofiją ir visuomenės mokslus. Apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Protestantizmo Lietuvoje žlugimo priežastys“.
Reiškėsi Šveicarijos lietuvių politinėse organizacijose, 1916–1919 m. ėjo žurnalo „Litauen“ redaktoriaus pareigas.

Veiklus politikas 1918 m. rudenį buvo Lietuvos atstovo Berlyne pavaduotoju, 1919–1920 m. pirmuoju oficialiu atstovu prie Vokietijos vyriausybės.

1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Kazio Griniaus ministrų kabinete – užsienio reikalų ministras. Pirmasis iškėlė Baltijos valstybių sąjungos idėją, dalyvavo Klaipėdos sukilime.

Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuva“, „Tautos ūkis“, „Trimitas“, „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“, „Vienybė“, „Draugija“, „Lietuvos rinka“. Kurį laiką dirbo Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungoje, ėjo pirmininko pareigas.

1929 m. buvo pašalintas iš kunigų luomo.