PUSKUNIGIS PRANAS

 

Skriaudžių kanklių ansamblio įkūrėjas, kanklių meistras, vargoninikas Pranas Puskunigis (1860-1946)

Skriaudžių „Kanklių“ ansamblio įkūrėjas, kanklių meistras, vargonininkas Pranas Puskunigis 

Puskunigis Pranas (1860 07 16–1946 11 27) – pedagogas, vargonininkas, knygnešys, vienas žymiausių tradicinių kanklių ir kankliavimo puoselėtojų.

Gimė Katilių kaime, Šakių (dabar Marijampolės) apskrityje. Vienas žymiausių tradicinių kanklių ir kankliavimo puoselėtojų, Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ įkūrėjas.

Baigė Sintautų mokyklą. Būdamas devynerių išmoko kankliuoti, pramoko groti smuiku ir klarnetu. Įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. Antrame kurse, dėl motinos mirties, mokslus teko nutraukti ir grįžti į tėviškę. Vargonais grojo net keliose parapijose. Skriaudžiuose jis taip pat ėmėsi vargonininko darbo, būrė apylinkių jaunimą mokytis kankliuoti.

Per Pirmąjį pasaulinį karą P. Puskunigis pasitraukė į Kauną ir kartu su S. Banaičio spaustuvės darbuotojais subūrė kanklių ansamblį. 1925 metais buvo įkurta kanklininkų draugija, 1930 m. atidaryta kanklių muzikos mokykla.

P. Puskunigio veikla neapsiribojo vien kankliavimu ir kanklių populiarinimu, jis rašė straipsnius,vedė  paskaitas, dirbo organizacinį darbą, jam priklauso nemažas literatūrinės, muzikinės kūrybos ir metodinis palikimas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa