PUSKUNIGIS PRANAS

 

Skriaudžių kanklių ansamblio įkūrėjas, kanklių meistras, vargoninikas Pranas Puskunigis (1860-1946)

Skriaudžių kanklių ansamblio įkūrėjas, kanklių meistras, vargonininkas Pranas Puskunigis (1860-1946).

PRANAS PUSKUNIGIS (1860-07-16 – 1946-11-27) – pedagogas, vargonininkas, knygnešys, vienas žymiausių tradicinių kanklių ir kankliavimo puoselėtojų.

Gimė Katilių kaime, Šakių (dabar Marijampolės) apskrityje. Vienas žymiausių tradicinių kanklių ir kankliavimo puoselėtojų, Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ įkūrėjas.

Baigė Sintautų mokyklą. Įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. Jam mokantis antrame kurse, dėl motinos mirties, mokslus teko nutraukti ir grįžti į tėviškę. Būdamas devynerių, išmoko kankliuoti, pramoko groti smuiku ir klarnetu. Vargonais grojo net keliose parapijose. Skriaudžiuose jis taip pat ėmėsi vargonininko darbo, būrė apylinkių jaunimą mokytis kankliuoti. Per Pirmąjį pasaulinį karą Puskunigis pasitraukė į Kauną ir kartu su S. Banačio spaustuvės darbuotojais subūrė kanklių ansamblį. 1925 metais buvo įkurta kanklininkų draugija, 1930 m. atidaryta kanklių muzikos mokykla.

P. Puskunigio veikla neapsiribojo vien kankliavimu ir kanklių populiarinimu – straipsniais, paskaitomis, organizaciniais darbais, jam priklauso nemažas literatūrinės, muzikinės kūrybos ir metodinis palikimas.