MYKOLAITIS VINCAS-PUTINAS

 

Mykolaitis-Putinas

Vincas Mykolaitis-Putinas

 Mykolaitis Vincas-Putinas (1893 01 06–1967 06 07) – XX a. pradžios Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas.

Gimė Pilotiškėse, Prienų rajone. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigė keturias klases ir įstojo į Seinų kunigų seminariją. Jau 1911 m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį „Šaltinyje“. 1915 m. buvo įšventintas kunigu, tačiau kunigo darbo nedirbo. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, Fribūro ir Miuncheno universitetuose gilinosi į filosofiją bei meno istoriją.

 Vincas Mykolaitis-Putinas pasižymėjo akademinėje sferoje. Dėstė Lietuvos universitete, Vilniaus universitete.
1935 m. oficialiai atsisakė kunigystės ir sukūrė šeimą. Rygoje susituokė su Emilija Kvedaraite.

Sukūrė dramų, išleido poezijos rinkinių, periodinėje spaudoje paskelbė kritikos straipsnių, studijų, parašė romanų. Ryškiausias autobiografinis romanas „Altorių šešėly“ (1933), kuris tapo pirmuoju Lietuvos bestseleriu. Dar niekada, iki pasirodant šiam sensacingo turinio romanui, nebuvo taip greit išpirkti visi egzemplioriai.

Pilotiškėse, Prienų rajone yra V. Mykolaičio-Putino sodyba-muziejus. Vilniuje, bute kuriame gyveno rašytojas, yra įsteigtas Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus. Kačerginėje, kur klasikas leido paskutinius gyvenimo metus, atminimą mena namas su memorialine lenta ir skulptoriaus Broniaus Zalenso sukurtas paminklas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa