PYPLYS KAZIMIERAS-AUDRONIS, MAŽYTIS

 

Kazimieras Pyplys

 Pyplys Kazimieras

 Pyplys Kazimieras-Audronis, Mažytis (1923 01 21–1949 09 23) – Lietuvos Laisvės Kovotojas Karžygys, dimisijos kapitonas, Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalierius.

Gimė Prienų rajono Pakuonio valsčiaus Kebliškių kaime. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų ir Jėzuitų gimnazijose. 1943 m. baigė Kauno aukštesniąją politechnikos mokyklą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. 1944 m. prisijungė prie partizanų.

1947 m. gruodžio 15 d. kartu su Juozu Lukša buvo pasiųstas į Vakarus atkurti ryšių. Būdamas Švedijoje K. Pyplys rengėsi rezistencinei veiklai Lietuvoje. 1949 m. gegužės 1 d. grįžo į Lietuvą. Buvo paskirtas tarnybai į Vyriausiąją vadovybę.
K. Pyplys-Mažytis dalyvavo daugelyje rizikingų susirėmimų su okupantais, aštuoniolikoje kautynių, buvo keturis kartus sužeistas. Buvo vienas žymiausių Pietų Lietuvos partizanų. Šiandien istorikai pripažįsta, kad jis yra partizanas-legenda.
Žuvo 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesninkų miške esančiame Dainavos apygardos štabo bunkeryje.

1998 m. kovo 10 d. prie Prienų krašto muziejaus pastatytas ir pašventintas paminklas K. Pypliui ir visiems kovotojams už Lietuvos laisvę.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos