PYPLYS KAZIMIERAS, AUDRONIS, MAŽYTIS

 

Kazimieras Pyplys

Kazimieras Pyplys

KAZIMIERAS PYPLYS-AUDRONIS, MAŽYTIS (1923 01 21 – 1949 09 23) – Lietuvos Laisvės Kovotojas Karžygys, dimisijos kapitonas, Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalierius.

Gimė Prienų rajono Pakuonio valsčiaus Kebliškių kaime. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų ir Jėzuitų gimnazijose. 1943 m. baigė Kauno aukštesniąją politechnikos mokyklą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. 1944 m. prisijungė prie partizanų.

1947 m. gruodžio 15 d. kartu su Juozu Lukša buvo pasiųstas į Vakarus atkurti ryšių. Būdamas Švedijoje K. Pyplys rengėsi rezistencinei veiklai Lietuvoje. 1949 m. gegužės 1 d. grįžo į Lietuvą. Buvo paskirtas tarnybai į Vyriausiąją vadovybę.
K. Pyplys-Mažytis dalyvavo daugelyje rizikingų susirėmimų su okupantais, aštuoniolikoje kautynių, buvo keturis kartus sužeistas. Buvo vienas žymiausių Pietų Lietuvos partizanų. Šiandieną istorikai pripažįsta, kad jis yra partizanas-legenda.
Žuvo 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesninkų miške esančiame Dainavos apygardos štabo bunkeryje.

1998 m. kovo 10 d. prie Prienų krašto muziejaus pastatytas ir pašventintas paminklas K. Pypliui ir visiems kovotojams už Lietuvos laisvę.