ŠAPALAS ANTANAS

 

Antanas Šapalas, Žiburio gimnazijos abiturientas. 1934m.

Antanas Šapalas, „Žiburio“ gimnazijos abiturientas, 1934 m.

 Šapalas Antanas (1914 09 16–1945 04 19) – chemikas inžinierius, visuomenės veikėjas, ilgametis Ateitininkų sąjungos vadovas.
Gimė Vartų kaime, Prienų valsčiuje. Baigė „Žiburio“ gimnaziją, kurioje vėliau dirbo Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyboje ir studentų „Grandies“ korporacijos vadovybėje. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, slaptesniam veikimui perorganizavo visą Moksleivių ateitininkų sąjungą.
1940 m. atskiru memorandumu protestavo okupacinei valdžiai prieš moksleivių religinį persekiojimą. Buvo vienas iš Lietuvos fronto veiklos organizatorių, paruošė moksleivius sukilimui. Nuo 1942 m. sausio dirbo Lietuvių fronto spaudos ir informacijos skyriuje bei Kęstučio rinktinės ryšininku Prienų apylinkėse. 1944 m. sausio mėn. vokiečių gestapo suimtas, tardytas, sužalotas, o 1944 m. vasario mėn. ištremtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
Mirė 1945 metais, palaidotas Pucke, Lenkijoje. 1989 m. A. Šapalo palaikai parvežti į Lietuvą ir perlaidoti Prienų miesto kapinėse šalia kanauninko Pelikso Martišiaus ir gydytojo Juozo Brundzos.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos