SENIKAS ALFONSAS

 

Senikas

Alfonsas Senikas

 

Alfonsas Senikas (g. 1934-02-09) – Trumpųjų radijo bangų asas.

Gimė Išlauže. 1941 m. su šeima buvo ištremti į Sibirą. 1947 m. A. Senikui pavyko pabėgti ir grįžti į Lietuvą. Baigė vidurinę mokyklą, Kauno veterinarijos akademiją. Dirbo įvairiose Žemaitijos veislininkystės stotyse. 1957 m. įsteigė trumpųjų bangų radijo stotį. Bendravo su pasaulio lietuviais trumposiomis radijo bangomis. Prasidėjus atgimimui, jis sudarė apie 50 lietuvių mėgėjų – trumpabangininkų stočių sąrašą Vokietijoje, Kanadoje, JAV, Izraelyje, Brazilijoje ir kitose valstybėse.

1991 m. sausio 13 d. Lietuvos trumpabangininkai buvo ypač aktyvūs. Parlamente taip pat veikė mėgėjiška radijo stotis. Budėjimas joje vyko ištisą parą. Trumpais pranešimais buvo informuojama kur ir kokia padėtis. Buvo pranešama apie karinių dalinių judėjimą. Užsieniečius domino, kas tuo metu vyko Lietuvoje, jie pranešdavo žinias vietiniams lietuvių centrams, spaudos agentūroms, laikraščių redakcijoms.