VARKALA KAZYS ALGIRDAS- ŽALIUKAS, DAUMANTAS

 

Kazys Algirdas Varkala

 Varkala Kazys Algirdas

 Varkala Kazys Algirdas-Žaliukas, Daumantas (1924 04 07– 1948 03 18) – Lietuvos partizanas.

Gimė Valengiškių kaime, Prienų valsčiuje. Baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, tačiau mokslų nebaigė. Įstojo į Marijampolės karininkų mokyklą. Prasidėjus Sovietų okupacijai, sužinojo, kad buvusiems P. Plechavičiaus mokiniams gresia areštas, todėl įsirengė slėptuvę tėvų sodyboje. Varkalų šeima visą Laisvės kovų laikotarpį rėmė partizanus. Jų sodyboje Valengiškių kaime buvo iškastos keturios slėptuvės – po namu, po daržine, po malkine, tvarte. Kitas slėptuves partizanai buvo įsirengę netoli sodybos.

1944 m. rugsėjo mėn. su kitais įkūrė partizanų būrį. Jis buvo pavadintas Geležinio Vilko pulku, kuriam vadovauti buvo paskirtas V. Senavaitis-Žaliavelnis. 1946 m. pavasarį kartu su J. Stravinsku, J. Lukša ir S. Lukša pradėjo leisti laikraštį „Kovos keliu“, kuris neilgai trukus tapo visos Tauro apygardos leidiniu.

1946 m. K. A. Varkala perėmė vadovavimą rinktinei. Šias pareigas ėjo beveik dvejus metus.

Kazimierui Algirdui Varkalai pripažintas Kario savanorio statusas (po mirties). 1998 m. LR prezidento dekretu apdovanotas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. KAM įsakymu Nr. 934 jam suteiktas majoro laipsnis.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa