VARKALA KAZYS ALGIRDAS, ŽALIUKAS, DAUMANTAS

 

Kazys Algirdas Varkala

Kazys Algirdas Varkala

Kazys Algirdas Varkala – Žaliukas, Daumantas (1924 04 07 – 1948 03 18) – Lietuvos partizanas.

Gimė Valengiškių kaime, Prienų valsčiuje. Baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, tačiau mokslų nebaigė. Įstojo į Marijampolės karininkų mokyklą. Prasidėjus Sovietų okupacijai, sužinojo, kad buvusiems P. Plechavičiaus mokiniams gresia areštas, todėl įsirengė slėptuvę tėvų sodyboje. Varkalų šeima visą Laisvės kovų laikotarpį rėmė partizanus. Jų sodyboje Valengiškių kaime buvo iškastos viso keturios slėptuvės – po namu, po daržine, po malkine, tvarte. Kitas slėptuves partizanai buvo įsirengę netoli sodybos.

1944 m. rugsėjy su kitais įkūrė partizanų būrį. Jis buvo pavadintas Geležinio Vilko pulku, kuriam vadovauti buvo paskirtas V. Senavaitis-Žaliavelnis. 1946 m. pavasarį kartu su J. Stravinsku, Juozu Lukša ir Stasiu Lukša pradėjo leisti laikraštėlį „Kovos keliu“, kuris neilgai trukus tapo visos Tauro apygardos leidiniu.

1946 m. K. A. Varkala perėmė vadovavimą rinktinei. Šias pareigas ėjo beveik dvejus metus.

Kazimierui Algirdui Varkalai pripažintas Kario savanorio statusas (po mirties). 1998 m. LR prezidento dekretu apdovanotas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. KAM įsakymu Nr. 934 jam suteiktas majoro laipsnis.