Vertybės ir istorija

 

 

Muziejaus misija – kaupti, tyrinėti, saugoti ir patraukliai pristatyti visuomenei Prienų krašto paveldą.

Muziejaus vizija – atviras lankytojų poreikiams, kintantis, šiuolaikiškas muziejus, svarbiausias rajono kultūrinio turizmo, krašto istoriją atskleidžiantis objektas, patrauklus atvykusiam svečiui ir įvairių amžiaus grupių ir poreikių krašto žmonėms. Išeinantis už pastato sienų, bendradarbiaujantis su Lietuvos ir užsienio muziejais, rajono savivalda ir organizacijomis, inovatyviomis priemonėmis sudarantis sąlygas susipažinti su Prienų kraštu praeityje, dabartyje ir ateityje.

Prienų krašto muziejus įkurtas 1995 metais.

 

Atidarymas

Muziejaus atidarymo proga mūsų kraštietis poetas Justinas Marcinkevičius tarė:
,,…Šiandien galime su džiaugsmu ir pasididžiavimu pasakyti: Prienai turi tai, ko dar niekados neturėjo – Prienai turi savo krašto muziejų. Tai daug, tai labai daug. Turime vietą, turime pastogę, į kurią patys atėję ar kokį svečią atlydėję galime ištarti: štai čia su meile sudėtas, su pagarba surinktas ir išrikiuotas šito krašto gyvenimas, jo žmonių darbai, jų džiaugsmas ir vargas, jų kančios ir praradimai. Čia dega niekada neužgesęs mūsų krašto žmonių siekimas laisvės ir šviesos, tiesos ir grožio. Galime pasakyti, kad nuo šiol čia apsigyveno Prienų krašto DVASIA, įsikūnijusi senuose audiniuose, medžio ir molio dirbiniuose, senose nuotraukose ir knygose. Tegul būna jai čia gera ir jauku.“

 

Prienų krašto muziejus įkurtas prieškariu statytuose garsaus prieniečio

Cezaro Pšemeneckio (1887–1967) namuose.

 

C. Pšemeneckio namuose prieškariu vyko itin aktyvus kultūrinis gyvenimas. Abu su žmona Ana, operos soliste, parvykusia su juo iš Maskvos, savo namuose organizuodavo kultūrinius renginius, kuriuose dalyvaudavo profesionalūs to meto menininkai, yra viešėjęs net garsusis rusų dainininkas Fiodoras Šaliapinas, o pats C. Pšemeneckis grieždavo smuiku. Sovietiniais metais C. Pšemeneckio namuose veikė ligoninė, stomatologijos poliklinika, dalis patalpų priklausė policijai.

C. Pšemeneckio namuose prieškariu vyko itin aktyvus kultūrinis gyvenimas. Abu su žmona Ana, operos soliste, kartu parvykusia iš Maskvos, savo namuose organizuodavo kultūrinius renginius, kuriuose dalyvaudavo profesionalūs to meto menininkai, yra viešėjęs net garsusis rusų dainininkas Fiodoras Šaliapinas, o pats Cezaras Pšemeneckis grieždavo smuiku.
Sovietiniais metais C.  Pšemeneckio namuose veikė ligoninė, stomatologijos poliklinika, dalis patalpų priklausė policijai.

 

Muziejaus įkūrėja ir pirmoji direktorė Antanina Aleknavičienė mena, jog įkurti muziejų jai pavyko tik per penkerius nelengvus metus.

 

Apdovanojimas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 2002 m. apdovanojo Antaniną Aleknavičienę, Prienų krašto muziejaus įkūrėją ir buvusią ilgametę direktorę, buvusią ilgametę Lietuvos kraštotyros draugijos Prienų skyriaus pirmininkę, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ordino medaliu (Dž. Barysaitės nuotr.)

 

1995–2001 m. muziejui vadovavo Antanina Aleknavičienė

 

2001–2003 m. muziejui vadovavo Vytautas Zagurskas

2004–2006 m.  muziejui vadovavo  Algis Marcinkevičius

2007–2009 m. muziejui vadovavo Virginija Maščinskienė

 

Nuo 2009 m. spalio muziejui vadovauja Lolita Batutienė

 

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa