VILKUTAITIS JUOZAS, KETURAKIS

 

J. Vilkutaitis-Keturakis

JUOZAS VILKUTAITIS-KETURAKIS

JUOZAS VILKUTAITIS-KETURAKIS (1869-03-01 – 1948) – teisininkas, rašytojas, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius.

Gimė Gulbiniškiuose, Marijampolės apskrityje. Vaikystėje susižeidė koją, todėl negalėjo lankyti mokyklos. Brolio kunigo Antano Vilkutaičio ir jo studentų padedamas, lavinosi namuose. Deja, žaizda kojoje sukėlė ligą ir ją teko amputuoti. Tačiau negalia nesukliudė mokslams ir kūrybai.

Broliui išvykus studijuoti į Petrapilį, jį globojo kiti lietuviai studentai. Kai V.Kudirka 1893 „Varpe“ paskelbė konkursą dramoms sukurti, broliai kun. A. ir J. Vilkutaičiai, prisistatę slapyvardžiu „Keturakis“, pristatė komediją „Amerika pirtyje“. 1895 Tilžėje šis veikalas buvo išleistas pirmą kartą, o 1899 rugpjūčio 20 d. pirmą kartą viešai suvaidintas Palangoje. Pjesė iš karto susilaukė didelio populiarumo. Komedija žaibiškai išpopuliarėjo ir iki šiol yra teatrų repertuaruose. „Amerika pirtyje“ į Lietuvos teatro įstoriją įėjo kaip pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis.

J. Vilkutaitis žinomas ir kaip profesionalus teisininkas.

1944 pasitraukė į Vakarus. Pateko į DP stovyklą Augsburge. 1947 buvo išrinktas Lietuvos rašytojų tremtinių draugijos garbės nariu.

1948 mirė Augsburge, kur ir buvo palaidotas. 1975 jo palaikai perlaidoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Klivlende. Lietuvos Notarų rūmų iniciatyva ant Prienų kultūros centro sienos jam atidengta skulptoriaus Gedimino Piekuro sukurta atminimo lenta.