Stasio Vaicekausko skenuoti dokumentai

 

Atsargos kario liudijimas

 

 

Užklausa ir raportas