ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS

 

web_Tomas Fedinandas Žilinskas

Tomas Fedinandas Žilinskas

 Žilinskas Tomas Ferdinandas (1840 01 19–1925) – mokytojas, Veiverių mokytojų seminarijos patriarchas.

Gimė Domeikių kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Tėvų namuose išsimokė pradžios mokslo ir pasiruošė Marijampolės apskrities mokyklos I-jai klasei, mokėsi Suvalkų gimnazijoje, vėliau Varšuvos mokyklos juridiniame skyriuje.

1866 m. T. Žilinskas buvo paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju, dėstė matematiką, gamtos mokslus ir lietuvių kalbą. Veiverių mokytojų seminarijoje dirbo 37-erius metus. Iki Pirmojo pasaulinio karo seminarija buvo vienintelė lietuvių kalbos mokytojų rengimo įstaiga.

Nuo 1903-ųjų vasaros apsigyveno Kaune. Čia dirbo lietuvių tautinio atgimimo darbus: reikalavo įvesti lietuvių kalba pamaldas bažnyčiose, kūrė pirmąsias lietuvių įstaigas, rengė pirmąjį lietuvių teatrą, suaugusių kursuose ir kitose mokyklose dėstė lietuvių kalbą.

Pirmojo pasaulinio karo metais T. Žilinskas išsikėlė į Rusiją. Dirbo Voronežo pradžios mokyklų prižiūrėtoju ir vedėju. 1918 metais sugrįžo iš Rusijos. Mokė dailyraščio Kauno buhalterijos kursuose.

1925 metais Veiverių mokyklai suteiktas Tomo Ferdinando Žilinsko vardas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa