ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS

 

web_Tomas Fedinandas Žilinskas

Tomas Fedinandas Žilinskas

 Žilinskas Tomas Ferdinandas (1840 01 19–1925) – mokytojas, Veiverių mokytojų seminarijos patriarchas.

Gimė Domeikių kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Tėvų namuose išsimokė pradžios mokslo ir pasiruošė Marijampolės apskrities mokyklos I-jai klasei, mokėsi Suvalkų gimnazijoje, vėliau Varšuvos mokyklos juridiniame skyriuje.

1866 m. T. Žilinskas buvo paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju, dėstė matematiką, gamtos mokslus ir lietuvių kalbą. Veiverių mokytojų seminarijoje dirbo 37-erius metus. Iki Pirmojo pasaulinio karo seminarija buvo vienintelė lietuvių kalbos mokytojų rengimo įstaiga.

Nuo 1903-ųjų vasaros apsigyveno Kaune. Čia dirbo lietuvių tautinio atgimimo darbus: reikalavo įvesti lietuvių kalba pamaldas bažnyčiose, kūrė pirmąsias lietuvių įstaigas, rengė pirmąjį lietuvių teatrą, suaugusių kursuose ir kitose mokyklose dėstė lietuvių kalbą.

Pirmojo pasaulinio karo metais T. Žilinskas išsikėlė į Rusiją. Dirbo Voronežo pradžios mokyklų prižiūrėtoju ir vedėju. 1918 metais sugrįžo iš Rusijos. Mokė dailyraščio Kauno buhalterijos kursuose.

1925 metais Veiverių mokyklai suteiktas Tomo Ferdinando Žilinsko vardas.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa

Lankytojų dėmesiui!

 

Nuo spalio 28 d. keičiasi Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas.

 

Prienų krašto muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Muziejaus padalinių darbo laikas:

Šilavoto „Davatkynas“

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Skriaudžių buities muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

 

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba muziejus

Antradieniais penktadieniais dirbs nuo 9.00 iki 18.00 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 16 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirbs.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos