100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ

 

Dėkojame aktyviai dalyvavusiems akcijoje „100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“.
Džiaugiamės, kad savo nuomonę pareiškė 1437 respondentai.
Suskaičiavę balsus, gautus paštu, el.paštu, telefonu, muziejaus tinklalapyje, „Facebooke“, bei įvertinę nuomones, pareikštas tiesiogiai atvykus į muziejų, skelbiame galutinį 100-tuką.
Tikimės netrukus išleisti leidinį „100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“ .
 

 

 1. ADAMONIENĖ ANARSIJA
 2. ALEKNAVIČIENĖ ANTANINA
 3. ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS
 4. AŠMANTAS LEONAS VAIDOTAS
 5. AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN EGLĖ
 6. BALTRUŠAITIS JUOZAS-TIGRAS
 7. BARANAUSKAS MARIJONAS
 8. BARTNINKAITĖ-RŪTELIONIENĖ PETRONĖLĖ
 9. BIČKAUSKAS EGIDIJUS
 10. BIELIAUSKAS PRANAS
 11. BRUNDZA JUOZAS
 12. BUBNYS VYTAUTAS
 13. BULIKA BRONIUS
 14. BULOTAS ALFONSAS
 15. BUZAS POVILAS
 16. DABRIŠIUS GINTAUTAS
 17. DAUNORA KOSTAS (KONSTANTINAS)
 18. DVILINSKAITĖ-LAUKIENĖ DANUTĖ
 19. EIDUKEVIČIUS JUOZAS
 20. FYLERYTĖ-RASLAVIČIENĖ DALYTĖ
 21. GARMUTĖ-SKUČAITĖ KATARINA ANTANINA
 22. GARMUS POVILAS
 23. GREIMAS JULIUS
 24. GRINKEVIČIUS KAZIMIERAS ANTANAS
 25. GUREVIČIUS VYTAUTAS
 26. JANČORAS ALOYZAS
 27. JUODIS JURGIS
 28. JUODSNUKIS TADAS
 29. JURŠIENĖ STEFA
 30. KAIRAITYTĖ-MARCINKEVIČIENĖ IRENA
 31. KAJOKAS DONALDAS
 32. KALINAUSKAS ROLANDAS
 33. KANDROTAI DANGUOLĖ IR VYTAUTAS
 34. KARVELIS PETRAS
 35. KAZLAUSKAS JONAS
 36. KEMEŽYTĖ-BREDELIENĖ JANINA
 37. KLIMAITIS JUOZAS
 38. KRIKŠČIŪNAS ANTANAS
 39. KRIKŠČIŪNAS JURGIS-RIMVYDAS
 40. KRUPAVIČIUS MYKOLAS
 41. KUČINGIS ANTANAS
 42. KUDIRKA JUOZAS
 43. KUZMICKAS BRONISLAVAS JUOZAS
 44. LEONAS PETRAS
 45. LEONAS SILVESTRAS
 46. LINCEVIČIUS PETRAS
 47. LINKAITĖ MORTA-GĖLELĖ
 48. LYBERIS ANTANAS
 49. LUCKUS JUOZAS
 50. LUKŠA ANTANAS-ARŪNAS
 1. LUKŠA JUOZAS-DAUMANTAS
 2. MACEINA ANTANAS-JASMANTAS
 3. MACIULEVIČIUS GEDIMINAS
 4. MAČYS JONAS-KĖKŠTAS
 5. MARCINKEVIČIUS JUSTINAS
 6. MARKŪNAS RAIMUNDAS
 7. MARTIŠIUS PELIKSAS
 8. MAŠČINSKAS ROLANDAS
 9. MICKA ALBINAS
 10. MYKOLAITIS VINCAS-PUTINAS
 11. OSTRAUSKAS KOSTAS
 12. OŠKINIS BRONIUS
 13. PAKARSKAS VYTAUTAS
 14. PALIONIS JUOZAS
 15. PEMPĖ PETRAS GEDIMINAS
 16. PILIPAVIČIUS ALGIRDAS JUOZAS
 17. PYPLYS KAZIMIERAS-AUDRONIS, MAŽYTIS
 18. PŠEMENECKIS CEZARAS
 19. PURICKIS JUOZAS
 20. PUSKUNIGIS PRANAS
 21. RADKEVIČIŪTĖ-NAVIKEVIČIENĖ KOTRYNA-MARIJA AUKŠTAITĖ
 22. RADUŠIS ANTANAS
 23. RUSECKAITĖ ALDONA
 24. SABECKIS VYTAUTAS
 25. SAKALAUSKAS ALGIMANTAS
 26. SILVANAVIČIUS NIKODEMAS
 27. SINKEVIČIUS ALEKSANDRAS
 28. SKUČAS KAZIMIERAS
 29. SODAITYTĖ BIRUTĖ
 30. STANIŠKIS SERGIJUS-LITAS, VILTIS
 31. STRAVINSKAS JUOZAS-ŽIEDAS, KARDAS
 32. ŠAKOVAS BENCIJONAS
 33. ŠALČIUS MATAS
 34. ŠALČIUS PRANAS
 35. ŠAPALAS ANTANAS
 36. ŠERVENIKAITĖ NIJOLĖ
 37. ŠERVENIKAS ROBERTAS
 38. TREIGYS REMIGIJUS
 39. URMANAVIČIŪTĖ-JONAITIENĖ MONIKA
 40. UŽUPIS JUOZAPAS
 41. VALAITIS ANTANAS
 42. VARKALA KAZYS ALGIRDAS-ŽALIUKAS, DAUMANTAS
 43. VEINGERTNERIS EDVARDAS
 44. VILKUTAITIS JUOZAS- KETURAKIS
 45. VYŠNIAUSKAITĖ ANGELĖ
 46. ZALIECKAS JUOZAS
 47. ZDEBSKIS JUOZAS
 48. ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS
 49. ŽIŪKAS MARIUS
 50. ŽVIRGŽDAS STANISLOVAS

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienį)
Veiverių krašto istorijos muziejus, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.