BIELIAUSKAS PRANAS

 

Kun. Pranas Bieliauskas_

Kunigas Pranas Bieliauskas

 Bieliauskas Pranas (1883 08 23–1957 12 21) – Lietuvos kunigas, tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.
Gimė Slabadoje, Jiezno valsčiuje. 1911 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. Paskirtas Vilniaus katedros vikaru, kurioje tarnavo 29 metus. Vėliau dirbo Valkininkų, Druskininkų parapijose, buvo Aušros Vartų koplyčios klebonas. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas iš steigėjų, jos Centrinio komiteto reikalų vedėjas, Lietuvių mokslo draugijos narys.
Veiklus kunigas dalyvavo viename reikšmingiausių įvykių atkuriant Lietuvos valstybę – Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Lietuvos istorinėje sostinėje Vilniuje ši konferencija dirbo 1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis. Ypatingai svarbiame lietuvių inteligentų suvažiavime dalyvavo 222 asmenys. Konferencijoje buvo išrinkta Lietuvos Taryba, kuri įgyvendino jai skirtą užduotį – 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
P. Bieliauskas domėjosi kraštotyra. Rinko liaudies dainas – užrašinėjo tekstus ir melodijas. Iš viso surinko daugiau kaip 3000 dainų, pasakų, smulkiosios tautosakos.
Kunigo Petro Bieliausko amžinojo poilsio vieta – Valkininkų bažnyčios šventoriuje.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.