ČERNECKYTĖ-SIMS MARIJA

 

web_silhouette_of_femaleMarija Černeckytė-Sims (1906 09 30 – 1985 04 09), poetė. Slapyvardžiai: Marija Aukščiunienė-Černeckaitė, Marija Aukščiūnienė, Kapsų Aguona, M. Sims, Černeckaitė-Aukščiunienė, Marija.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Veiverių vidurinėje mokykloje. 1928 m. atvyko į JAV, apsigyveno Detroite. Dirbo JAV lietuvių kultūrinėse, visuomeninėse ir šelpimo organizacijose. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, dainavo chore, mokė tautinių šokių. Po Antrojo pasaulinio karo rūpinosi lietuvių pabėgėlių atvykimu į JAV.

Išleido eilėraščių rinkinius „Eilėraščiai iš užjūrio“ (1938) „Mano dainos“ (1948), „Ant kryžkelių sienos“ (1959). Marija Černeckytė-Sims Į lietuvių literatūros istorijų įėjo kaip viena ryškiausių ankstyvosios JAV lietuvių išeivijos poetų.

 

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienį)
Veiverių krašto istorijos muziejus, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.