MAČYS JONAS-KĖKŠTAS

 

jonas mačys-kėkštas

 Mačys Jonas-Kėkštas

Mačys Jonas-Kėkštas (1867–1902 12 15) – poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

Gimė Ingavangyje, Klebiškio valsčiuje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, aktyviai bendradarbiavo „Aušroje“, „Varpe“. Pasirašinėdavo Kėkštu, Kėkšto šešėliu. Dirbo caro valdžios įstaigose Aukštojoje Panemunėje, Virbalyje, Vilkaviškyje. Talkino platinat draudžiamą lietuvišką spaudą. Buvo susektas. 1900 m. vengdamas arešto, pasitraukė į Tilžę, o iš ten – pas Martyną Jankų į Bitėnus. M. Jankaus spaustuvėje padėjo leisti žurnalą „Saulėteka“. Vėliau išvyko į JAV. Išeivijoje taip pat darbavosi spaudos srityje. Redagavo savaitraštį „Vienybė Lietuvninkų“ bei rašė į lietuviškus leidinius.

1910 m. išleistas jo poezijos rinkinys „Eilės“. Į lietuvių literatūrą įėjo kaip revoliucinės poezijos pradininkas.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.