LASTAUSKAS ADOMAS

 

web_Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

ADOMAS LASTAUSKAS (1866 12 23 – 1938 07 05) – kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Šilavoto bažnyčios klebonas. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, išrinkusioje Lietuvos Tarybą, kuri paskelbė atkurianti šalies valstybingumą.

Gimė Rudaminos miestelyje (Kalvarijos aps.). Baigęs Suvalkų gimnaziją, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Studijavo Fribūro universitete. Rūpinosi lietuvių spaudos platinimu, dalyvavo varpininkų suvažiavime Jelgavoje pas Joną Jablonskį. Kunigu įšventintas 1891 m. Dirbo Raigardo, Bartninkų, Berzynko, Šilavoto parapijose.

1917 metais dalyvavo Vilniaus konferencijoje. Konferencijos protokole rašoma, jog kun. Adomas Lastauskas, kalbėjo apie būsimos Lietuvos valstybės ryšius su kaimyninėmis valstybėmis (Rusija ir Vokietija), apie tai, prie ko geriau šlietis. Sugrįžęs iš Vilniaus konferencijos organizavo parapijiečių susirinkimą. Kunigaudamas Berznyke susikirto su lenkininkais, kurie sukėlė tokias dideles riaušes, kad buvo uždaryta bažnyčia. 1919 m. lenkų suimtas, Seinuose primuštas ir ištremtas į nepriklausomą Lietuvą. Nuo 1919 m. iki mirties – Šilavoto parapijos klebonas, amžinojo poilsio vieta Šilavoto kapinėse.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

 

2022 m. liepos 3 d. (sekmadienį) lankytojų neaptarnaus Šilavoto Davatkynas ir

ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.