LASTAUSKAS ADOMAS

 

web_Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

ADOMAS LASTAUSKAS (1866 12 23 – 1938 07 05) – kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Šilavoto bažnyčios klebonas. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, išrinkusioje Lietuvos Tarybą, kuri paskelbė atkurianti šalies valstybingumą.

Gimė Rudaminos miestelyje (Kalvarijos aps.). Baigęs Suvalkų gimnaziją, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Studijavo Fribūro universitete. Rūpinosi lietuvių spaudos platinimu, dalyvavo varpininkų suvažiavime Jelgavoje pas Joną Jablonskį. Kunigu įšventintas 1891 m. Dirbo Raigardo, Bartninkų, Berzynko, Šilavoto parapijose.

1917 metais dalyvavo Vilniaus konferencijoje. Konferencijos protokole rašoma, jog kun. Adomas Lastauskas, kalbėjo apie būsimos Lietuvos valstybės ryšius su kaimyninėmis valstybėmis (Rusija ir Vokietija), apie tai, prie ko geriau šlietis. Sugrįžęs iš Vilniaus konferencijos organizavo parapijiečių susirinkimą. Kunigaudamas Berznyke susikirto su lenkininkais, kurie sukėlė tokias dideles riaušes, kad buvo uždaryta bažnyčia. 1919 m. lenkų suimtas, Seinuose primuštas ir ištremtas į nepriklausomą Lietuvą. Nuo 1919 m. iki mirties – Šilavoto parapijos klebonas, amžinojo poilsio vieta Šilavoto kapinėse.

Dėmesio!

 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
Prienų krašto muziejus ir muziejaus padaliniai lankytojų neaptarnaus.

 

Šiomis dienomis turėję vykti renginiai, paskaitos, ekskursijos, edukacijos ir kitos veiklos pasikeitus situacijai ir esant galimybei bus surengti vėliau.

 

Kilus klausimams prašome kreiptis
el. p. prienumuziejus@gmail.com
tel. 8 319 60379, 8 652 99077

 

Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas karantino metu:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45;
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45;
šeštadieniais, sekmadieniais – nedirba.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos