LUCKUS JUOZAS

 

web_Zasu balius centre mokytojas Luckus

Žąsų balius, centre mokytojas Luckus

Luckus Juozas (1885 09 01–1965 02 07)
Kunigas, Prienų „Žiburio” gimnazijos kapelionas  gimė Didžiosios Krosnos kaime, Lazdijų rajone. Baigęs šiame kaime pradinę mokyklą, mokėsi Veiverių pavyzdinėje dviklasėje mokykloje, o ją baigęs mokėsi mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1904 m. 1909 m. baigė Seinų dvasinę seminariją.
Po kunigystės šventimų, Varšuvoje, paskirtas vikaru į Igliaukos parapiją. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė į Rusiją.
Grįžus į Lietuvą 1918 m. buvo paskirtas Simno parapijos vikaru. 1919 m. perkeltas į Prienų parapiją toms pačioms pareigoms. 1920 m. pakviestas mokytojauti į Prienų „Žiburio” gimnaziją. Dėstė įvairias disciplinas. Kuriant Naujosios Ūtos parapiją, 1922 m. paskirtas šios parapijos klebonu. 1928 m. išlaikė Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto egzaminus ir gavo aukštojo mokslo diplomą. Dėstė lotynų kalbą, literatūrą bei metodiką, tikybą ir ėjo mokyklos kapeliono pareigas. Pedagoginį darbą dirbo iki 1945 m., vėliau Prienų parapijos altarista. 1949 m., buvo perkeltas į Garliavą, o 1957 m. kovo mėn. vėl grįžo į Prienus. 1959 m. šventė 50 metų kunigystės jubiliejų.
Kunigas J. Luckus buvo labai gabus: puikiai mokėjo lietuvių, rusų, lenkų ir lotynų kalbas, naudojosi vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis parašyta literatūra, griežė smuiku, buvo geras oratorius ir pamokslininkas.
Vaikus ir jaunimą mylėjo visa gyvenimą, buvo jų dvasios vadovas ir globėjas. Jo buvę mokiniai prisimena kapelioną kaip didelį eruditą, puikų psichologą, tikrą dvasios tėvą.Palaidotas Prienų naujosiose Prienų kapinėse.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.