LUKŠA ANTANAS-ARŪNAS

 

antanas-luksa

 Lukša Antanas-Arūnas

Lukša Antanas-Arūnas (1923 05 31–2016 01 02) – Lietuvos partizanas, Prienų garbės pilietis.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Mozūriškių pradžios mokykloje, Veiverių progimnazijoje, baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją. Studijavo Kauno mokytojų seminarijoje, VDU Statybos fakultete.

Pirmaisiais rusų okupacijos metais daugino ir platino antitarybinę spaudą. Nuo prievartinės mobilizacijos slapstėsi tėviškėje įrengtame bunkeryje. Geležinio Vilko rinktinės vadas J. Stravinskas-Žiedas pakvietė prisijungti prie miško brolių. A. Lukša sutiko, tapo rinktinės ryšininku, atlikdamas pareigas, 1946 m. birželio mėn. dalyvavo kautynėse Mozūriškių miške.

Dirbo Kaišiadorių suaugusiųjų gimnazijoje, vėliau Žaslių progimnazijoje. 1946 m. pabaigoje grįžo į Tauro apygardą. Palaikė ryšius tarp apygardos štabo ir rinktinių pareigūnų, padalinių vadų. 1947 m. pakliuvo į MGB pasalą ir buvo suimtas. Rugsėjį nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Komijos, Tiumenės, Irkutsko, Magadano srities lageriuose. 1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą, sukūrė šeimą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, J. Lukša rūpinosi partizanų, politinių kalinių, tremtinių įamžinimo reikalais. Jam suteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, suteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Garbės pirmininko vardas. Už nuopelnus Prienų kraštui Antanui Lukšai suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienį)
Veiverių krašto istorijos muziejus, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.