MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA

 

Magdalena Mykolaitytė Slavėnienė 1948

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, 1948 m.

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908 04 22 – 1984 06 14) – rašytoja, mokytoja, visuomenės veikėja, V. Mykolaičio-Putino sesuo.

Gimė Pilotiškių k., Gudelių valsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, vėliau persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno VDU. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Kanadoje. 1949–ais apsistojo Australijoje, kur gyveno iki mirties.

Išleido poezijos rinkinius „Po svetimu dangum“, „Nežinomi keleiviai“. Kūryba yra spausdinta „Australijos lietuvių metraštyje“, „Terra Australis“, „Tretieji vainikai“, „Mūsų pastogė“ ir kt. 1960 m. už eilėraščių rinkinį „Klajūnų takais“ gavo Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos premiją. 1977 parašė memuarus apie brolį „Putinas mano atsiminimuose“ – vienas reikšmingiausių darbų.

Dėmesio!

 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
Prienų krašto muziejus ir muziejaus padaliniai lankytojų neaptarnaus.

 

Šiomis dienomis turėję vykti renginiai, paskaitos, ekskursijos, edukacijos ir kitos veiklos pasikeitus situacijai ir esant galimybei bus surengti vėliau.

 

Kilus klausimams prašome kreiptis
el. p. prienumuziejus@gmail.com
tel. 8 319 60379, 8 652 99077

 

Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas karantino metu:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45;
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45;
šeštadieniais, sekmadieniais – nedirba.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos