MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA

 

Magdalena Mykolaitytė Slavėnienė 1948

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, 1948 m.

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908 04 22 – 1984 06 14) – rašytoja, mokytoja, visuomenės veikėja, V. Mykolaičio-Putino sesuo.

Gimė Pilotiškių k., Gudelių valsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, vėliau persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno VDU. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Kanadoje. 1949–ais apsistojo Australijoje, kur gyveno iki mirties.

Išleido poezijos rinkinius „Po svetimu dangum“, „Nežinomi keleiviai“. Kūryba yra spausdinta „Australijos lietuvių metraštyje“, „Terra Australis“, „Tretieji vainikai“, „Mūsų pastogė“ ir kt. 1960 m. už eilėraščių rinkinį „Klajūnų takais“ gavo Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos premiją. 1977 parašė memuarus apie brolį „Putinas mano atsiminimuose“ – vienas reikšmingiausių darbų.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

 

2022 m. liepos 3 d. (sekmadienį) lankytojų neaptarnaus Šilavoto Davatkynas ir

ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.