Orientacinis žaidimas Prienų mieste „Pažink Prienus“

 

 

Užduotys

 

1. Nuo XX a. vidurio Prienuose veikė dvi sinagogos – XVIII a. statyta medinė, ir kiek vėlesnė – mūrinė. Medinė sinagoga neatlaikė sovietmečio ateizmo išbandymų – ji kaip nereikalingas pastatas nugriauta okupantų valdžios įsakymu. Išlikusi mūrinė Prienų sinagoga pastatyta greta senosios medinės 1903 m., bet kaip maldos namai veikė pakankamai trumpą laikotarpį – iki XX a. vidurio. Tuomet šiame pastate buvo įkurdintas sovietų karinis dalinys, o 1956 m. buvęs sinagogos pastatas perduotas Statybos organizacijai. 8 deš. nuspręsta pastatą renovuoti, prie jo pristatytas priestatas, o 1972 m. čia įrengtas daugiabutis gyvenamasis namas, pagal pastarąją paskirtį jis naudojamas iki šių dienų. Pastatas stovi netoli Prienų kultūros ir laisvalaikio centro. Nufotografuokite šį pastatą.

 

2. Miesto vieta, kurioje buvo perkami ir parduodami įvairūs daiktai. Tai aktyvaus miestelio ir miestelėnų gyvenimo dalis. Aikštė – centrinėje miesto dalyje, kur stovi savivaldos pastatas. Aktyviausias gyvenimas šioje vietoje  vykdavo penktadieniais ir pirmadieniais. Sovietmečiu ši aikštė turėjusi Pergalės aikštės pavadinimą, tačiau šiomis dienomis žinoma dar kitu vardu. Nufotografuokite šią vietą.

 

3. Knygoje „Užnemunės miestai ir miesteliai“ rašoma: „1790 06 10 metais K. Sapiega suteikė į Prienus atvykusiems vokiečiams Kauno žemės teisme įregistruotą privilegiją, kuria siekta „miestui naudos“, užtikrintos laisvės ir teisės „įvairių menų meistrams“, atvykėliams leista turėti savo teismą, tikėjimo ir papročių laisvę, duota žemės su sklypais bažnyčiai, špitolei, mokyklai ir kapinėms „Naujajame mieste“.“ Nors žemės buvo išskirtos šiaurinėje miesto dalyje, dar kitaip tuomet vadinamame naujamiestyje, tačiau nėra aišku, kaip jie atsidūrė ir įsikūrė pietinėje miesto dalyje, kurioje laikui bėgant atsirado vokiečių kapinės ir koplyčia jose. Medinė bažnyčia pastatyta tik 1844 m. pagal inžinieriaus K. Kaminsko projektą. Medinis bažnyčios pastatas buvo tradicinio plano, vidaus erdvės lakoniškų formų. Bažnyčia turėjo nedidelį bokštelį ant lenkto, įgaubtos formos stogo. Bažnyčia veikė iki pat sovietinės okupacijos pradžios, tuomet jame įsikūrė kino teatras “Spalis”, o 1954 m. birželį Prienuose kilus gaisrui bažnyčia, kaip ir daugelis toje gatvėje esančių pastatų sudegė. Toje pačioje gatvėje šiomis dienomis veikia Prienų paštas. Nufotografuokite vietą kur stovėjo šis pastatas.

 

4. 1967 m. prie Eksperimentinio metalo pjovimo staklių mokslinio tyrimo instituto įkurtos Eksperimentinės sportinės aviacijos dirbtuvės. Jos 1969 m. pavasarį persikėlė į suremontuotas buvusios Prienų pieninės patalpas, tuometinėje Komunarų gatvėje (

dabar J. Basanavičiaus g. ir Sporto g. kampas). Pirmasis dirbtuvių gaminys buvo medinės konstrukcijos pradinio apmokymo sklandytuvas BrO-11M „Zylė“, kuris buvo išbandytas ir priimtas 1969 m. liepos 21 d. BrO-11M „Zylė“ sklandytuvų buvo pagaminta apie 40. Nuo 1985 metų gamykla perkelta į Pociūnus (Prienų raj.). Pasaulyje šiuo metu veikia 6 sklandytuvų gamyklos, trys iš jų – Vokietijoje, viena – Čekijoje, kita – Pietų Afrikos Respublikoje ir žinoma Pociūnuose. Nufotografuokite vietą kur stovėjo šis pastatas.

 

5. 1935 m. greta Prienų, į šiaurės rytus nuo miesto, Nemuno pakrantėje, vyko šio miestelio statyba, kuri tęsėsi iki 1939 m. Naujai atsiradusiame pastatų komplekse buvo šie statiniai: kareivinės, valgykla su virtuve, ligoninė, dvejos arklidės, vienas maisto ir pašaro sandėlis, trys gurguolės sandėliai, kalvė, dirbtuvė, skalbykla, maisto rūsys, ledainė, intendantūros sandėlis, ir kiti įvairūs statiniai.
1937 m. lapkričio 14 d. atidengtas betoninis, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio paminklas, sukurtas vietinio menininko V. Ausiejaus. Kokia upė teka šalia šio pastatų komplekso?

 

6. Šioje vietoje stovėjo „Žiburio” gimnazija. 1920 metais buvo pastatytas dviejų aukštų medinis pastatas, kuriame įsikūrė tuometinė gimnazija. 1956 metais pastatas sudegė.
Dabar ant kalnelio rasite stovintį paminklą. Paminklo autorius tautodailininkas Kazimieras Babravičius, 1991 m. Nuo kalnelio atsiveria vaizdas į Prienų bažnyčią. Nufotografuok paminklą esantį ant kalnelio.

 

7. Tai seniausias Prienų statinys. Pastatas yra graikiško kryžiaus plano. Medinis, baroko stiliaus. Ant šio objekto stogo rasite bokštų ir bokštelių. Pastato viduje rasite daug kūrinių, turinčių aukštą meninę vertę. Kada buvo pastatytas šis statinys?

 

8. Šioje vietoje stovi paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir nutiestas kelias sujungiantis du Nemuno krantus. Tarpukariu čia stovėjo du gyvenamieji namai surask paminklinę lentą ir sužinosi vienų gyventojų pavardę.

 

9. Kadaise Prienuose irgi buvo pilis. Tau reikia surasti tą vietą, kurioje ji galėjo stovėti. Dabar šioje vietoje yra parkas su muzikos instrumentais. Šiame parke gali surasti ir šaltinį, garsėjantį gydomosiomis savybėmis. Jį rasi vaikščiojant mediniais takeliais ir laiptais. Nufotografuok šį šaltinį.

 

10. Paskutinis žaidimo etapas atves į „Elektros karaliaus“ namus. Šiuose namuose tarpukariu vykdavo kultūriniai vakarai, viename iš jų dainavo ir garsusis operos solistas Fiodoras Šaliapinas atvykęs koncertuoti iš Prancūzijos širdies Paryžiaus. Dabar šio namo kieme rasi stovinčią transporto priemonę, kuria keliauti gali tik vienas žmogus. Šia transporto priemone ir garsėja Prienų kraštas. Suradus šį objektą sugrįžk į muziejų.